Wpisy z Marzec, 2017

Ratujmy pszczoły. Ogród miododajny w naszej szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie i Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej – etap I”

Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu zwiększenie liczebności populacji dzikich trzmieli i dzikich pszczół poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych. W ramach zadania chcemy utworzyć strefę nektarodajną.
Strefa składać się będzie z:
• 1 hotelu  dla owadów zapylających,
• 4 drzew nektarodajnych np. lipy;

• 100 krzewów np. rokitnik zwyczajny – 20 szt., wierzba purpurowa – 20 szt., tawuła japońska– 20 szt., lilak pospolity– 20 szt., irga błyszcząca – 20 szt.

Przewidywany efekt ekologiczny obejmuje zwiększenie liczebności populacji dzikich pszczół i trzmieli poprzez stworzenie bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków owadów, a także analizę wynikłych zagrożeń dla ich populacji na teranie Ziemi Płockiej.

(więcej…)

Czwartki z bajką. W naszym przedszkolu dzieci kochają książki

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie, w przedszkolu czy w szkole pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, intymności, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. W związku z tym nasze działania w tym kierunku, wspierane są również przez zapraszanych do przedszkola gości.

Jeszcze 8 grudnia kolejnym więc naszym gościem była „ciocia-babcia” Lenki, Aneta Nakwaska, zaś 15 grudnia przybył do przedszkola tata Darii – Wojciech Borychowski. Pani Aneta zasłuchanym dzieciom przeczytała „Calineczkę”, natomiast pan Wojtek „Lampę Aladyna”.

W nowym już roku odbyły się dwa integracyjne bajkowe spotkania. 26 stycznia dla obydwu grup „Pinokia” czytała Anna Pałysa, a 22 lutego „Królewnę Śnieżkę” – Grażyna Cnotkowska.

Na kolejne „czwartki z bajką” zaproszenie przyjęły dwie mamy najmłodszych przedszkolaków, i tak: 2 marca „Księżniczkę na ziarnku grochu” przeczytała dzieciom Monika Pawłowska – mama Julka, a 23 marca „Małą Syrenkę” Ewa Jodłowska – mama Natalki.

Bardzo dziękujemy gościom za udział w naszej przedszkolnej akcji głośnego czytania dzieciom.

 
Pomysłodawczynią Czwartków z Bajką jest Beata Kisio – nauczyciel-wychowawca młodszej grupy przedszkolnej.

(więcej…)

Rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Czechach

W naszej szkole rozpoczął się pierwszy etap realizacji projektu Komisji Europejskiej – E-twinning – mającego na celu zachęcenie szkół do współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu dzieci z klasy 2.a przygotowały karty świąteczne z życzeniami w języku angielskim i polskim, które zostaną wysłane do szkoły podstawowej w Slatinany, Czechy. Uczniowie naszej szkoły również otrzymają karty świąteczne w języku angielskim i czeskim.

Kolejnym etapem będzie spotkanie uczniów on-line i przedstawienie zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt Wielkanocnych w Polsce i Czechach. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu z ramienia naszej szkoły jest Marzena Woźniak-Trojanowska – nauczycielka języka angielskiego. (więcej…)

Światowy Dzień Wody. W naszej szkole gościł specjalista ONZ

W dniu 22 marca br. w naszej szkole gościł p. Piotr Kawałkowski, Specjalista ONZ ds. zrównoważonego rozwoju, spotkanie odbyło się w ramach Światowego Dnia Wody, który corocznie obchodzony jest 22 marca.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Spotkanie zorganizowała Marzena Woźniak-Trojanowska – nauczycielka jeż. angielskiego. (więcej…)

Trzecie miejsce Wytrwałych Wędrowców

Już po raz 34. płocki oddział SKKT-PTTK  zorganizował Rajd Ekologiczny „Powitanie Wiosny”. Jak co roku wzięła w nim udział nasza szkolna drużyna. „Wytrwali Wędrowcy” zajęli trzecie miejsce, przywożąc dyplom, puchar i radosne uśmiechy. Deszczowa pogoda nie przeszkodziła naszym dzieciakom w propagowaniu uprawiania turystyki na świeżym powietrzu. Zachęcamy wszystkich – dzieci i dorosłych – uczestnictwo w naszych szkolnych rajdach. W nagrodę dla „Wytrwałych Wędrowców”, za aktywny udział w kole czeka już niebawem wyprawa do parku linowego. (więcej…)

Poznajemy różne zawody. Spotkanie ze strażakiem, fryzjerką i krawcową

W ostatnich dniach, w ramach zajęć dydaktycznych o tematyce „Poznajemy różne zawody”, nasze przedszkole odwiedzili wspaniali goście – strażak Krzysztof Kiełpiński, fryzjerka Katarzyna Sadowska oraz krawcowa Ewa Jodłowska. Celem spotkań było zapoznanie dzieci z charakterystyką poszczególnych zawodów.

W zajęciach brały udział przedszkolaki z obydwu grup. Maluchy i starsze dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści naszych gości. Bardzo interesująco opowiadali oni o swojej pracy i zaprezentowali sprzęt używany przy wykonywaniu swoich codziennych zajęć. Ponadto zwrócili dzieciom uwagę na zagrożenia wynikające z wykonywania swoich zawodów.

Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadankach, trafnie i logicznie odpowiadając na zadawane  pytania, same także  zadawały wiele pytań.

Bardzo dziękujemy Krzysztofowi Kiełpińskiemu, Katarzynie Sadowskiej oraz Ewie Jodłowskiej za pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych i za bezinteresowną współpracę z naszą placówką. (więcej…)

Pierwszy dzień wiosny

Jak co roku, 21 marca, dzieci z przedszkola oraz klas pierwszych i drugich świętowały kalendarzowe przybycie wiosny. Z tej okazji dzieci uczestniczyły w Wiosennym Przemarszu po okolicach szkoły. W kolorowym, wiosennym korowodzie, z własnoręcznie wykonanymi marzannami, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, wszystkie dzieci udały się na spacer w poszukiwaniu pierwszych znaków wiosny. Dzieci z uśmiechami na twarzy śpiewały wiosenne piosenki oraz podziwiały piękno przyrody budzącej się do życia. Po powrocie do przedszkola i szkoły odbyło się roztrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą „Pannę Marzannę”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki. (więcej…)

Rodzinny konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i ich rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym „NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”, którego celem jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do poniedziałku – 3 kwietnia 2017r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

– oryginalność i pomysłowość
– walory estetyczne
– symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

8. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 07.04.2017r.

 

 

Mali naukowcy, czyli przedszkolaki w Zakątku Odkrywców

W piątek, 10 marca, nasze przedszkolaki brały udział w warsztatach edukacyjnych w Zakątku Odkrywców. Podczas zajęć dzieci z młodszej i starszej grupy poznały proces powstawania kredek zapachowych. Przedszkolaki w łatwy i przyjemny sposób poznały zasadę mieszania barw.

Lekcja miała charakter praktyczny. Dzieci samodzielnie wykonały swój własny zestaw kredek. Podczas przerwy w zajęciach mali naukowcy uczestniczyli w wspaniałym pokazie iluzjonistycznym oraz ćwiczeniach tanecznych. Poniżej fotorelacja. (więcej…)

III miejsce drugoklasistek w konkursie czytelniczym

Dwie uczennice naszej szkoły – Natalia Krupniewska (klasy IIB) oraz Michalina Malinowska (klasa IIA) – zdobyły III miejsce na Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Julian Tuwim i jego bohaterowie”.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie, zorganizowanym przez Zespół Szkoł nr 2 w Płocku. Konkurs jest adresowany do uczniów klas drugich. Zadaniem dwuosobowych drużyn jest wykazać się jak najlepszą znajomością najpiękniejszych wierszy Juliana Tuwima.

Konkurs został opracowany przez specjalnie utworzone do tego celu Jury i przyjął postać testu zawierającego zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.

Do konkursu przystąpiło łącznie osiem drużyn ze Szkół Podstawowych z Płocka i okolic, m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17, 18, 20, 21, Szkoły Podstawowej z Maszewa oraz dwie uczennice Naszej Szkoły – Natalia Krupniewska (z klasy II B) oraz Michalina Malinowska (z klasy IIA).

Uczennice do konkursu przygotowały ich wychowawczynie: Katarzyna Kobrzyńska i Eliza Marszałek. (więcej…)

Go to Top