Wpisy z Kwiecień, 2019

Sebastian Piątkowski przeszedł do finału

8 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w filii bibliotecznej nr 7 odbył się I etap konkursu czytelniczego „Świat według Andrzeja Maleszki”.
 
Do testu przystąpiło 78 uczestników, a wśród nich 5 naszych uczniów : Marcin Chyczewski, Maciej Lemański, Martyna Piasecka, Sebastian Piątkowski i Zuzanna Remplewicz, emocje jak zwykle sięgały zenitu… Do finału przeszedł Sebastian Piątkowski z klasy Vb. Gratulujemy i życzymy zwycięstwa w kolejnym etapie!
 
Uczniów do konkursu przygotowała nasza polonistka, Olga Sawicka.
 
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Andrzeja Maleszki oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W I etapie uczniowie musieli wykazać się znajomością dwóch książek z serii „Magiczne drzewo”, w II etapie finaliści zareklamują w wybranej formie swoją ulubioną książkę.

(więcej…)

Egzamin ósmoklasisty odbędzie w naszej szkole bez przeszkód

Drodzy Rodzice,

dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Czesław Hińca w Rogozinie informuje, że nawet jeśli strajk nauczycieli nie zostanie zakończony, egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się bez przeszkód.

Harmonogram egzaminu ósmoklasistów:

1. język polski –15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00. Czas trwania: 120 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 180 min.

2. matematyka –16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00. Czas trwania: 100 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 150 min.

3.język obcy nowożytny (u nas jeż. angielski) –17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00. Czas trwania: 90 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 135 min.

We wszystkie trzy dni zapraszamy ósmoklasistów do szkoły najpóźniej do 8:15. Chcemy jeszcze spotkać się młodzieżą, a ok. 8:30 wspólnie rozpocząć procedurę przeprowadzenia egzaminu, określoną w przepisach prawa.

Z poważaniem,
Robert Majewski,
dyrektor ZSP w Rogozinie

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Zapisanie dziecka do naszej szkoły polega na złożeniu wypełnionego wniosku. Dokument należy pobrać ze strony szkoły www.sp-rogozino.pl. Znajduje się on w zakładce na górze strony głównej: „Dokumenty do pobrania”. Link do wniosku jest też pod tą wiadomością. Dokument należy wydrukować, wypełnić i przekazać do naszej szkoły. Sposoby przekazania omówione zostały poniżej.
 
Wprawdzie do naszej szkoły można zapisać dziecko w każdym momencie, ale dla lepszej organizacji placówki najlepiej gdybyście Państwo zrobili to w ciągu dwóch miesięcy, tj. od 9 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
 
Żeby lepiej poznać szkołę, dyrekcję i nauczycieli zapraszamy Państwa na spotkania w dowolnym i wygodnym dla Państwa momencie. Nie robimy osobnego dnia otwartego. U nas każdy dzień jest otwarty dla rodziców, a nauczyciele i dyrekcja szkoły chętnie spotkają się z Państwem.
 
W celu spotkania się z nami najlepiej zatelefonować do sekretariatu 24 263 77 77 lub bezpośrednio do dyrektora szkoły 662 240 700 i umówić się na spotkanie. Możecie Państwo zobaczyć szkołę, obejrzeć klasę dziecka i sprawdzić jak działa szkoła w naturalnym cyklu zajęć i rytmie jej pracy.
 
Wniosek można dostarczyć osobiście, ale nie ma takiej konieczności. Można wysłać je przez e-mail sekretariat@sp-rogozino.pl lub faksem 24 263 77 77. W przypadku wyboru metody elektronicznej prosimy poinformować nas telefonicznie o przesłaniu dokumentów. Nie zawsze poprawnie dochodzą wiadomości elektroniczne. W temacie e-maila prosimy wpisać: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Wniosek i klauzulę można też przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25; 09-442 Rogozino. Można też otrzymać te dokumenty i wypełnić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej szkoły i zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie.
 
Bezpośrednie linki do pobrania dokumentów rekrutacyjnych:
 

Strajk od poniedziałku, 8 kwietnia. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Prosimy przeczytać uważnie całą wiadomość.

Zgodnie z komunikatem ZNP i FZZ oraz z informacją zakładowej organizacji związkowej, którą otrzymał dyrektor ZSP w Rogozinie, strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Oto link do komunikatu o strajku: https://znp.edu.pl/5-04-2019-komunikat-znp-i-fzz/…

W tej sytuacji organizacja pracy placówki otrzyma następujący charakter:

1. Placówka będzie czynna od 6:30 do 16:30.

2. Zakładając, że do strajku przystąpią ci nauczyciele naszej placówki, którzy to deklarowali (prawie wszyscy), funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

3. Dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

4. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

5. Pamiętajmy, że strajk to sytuacja dynamiczna. O przystąpieniu do niego nauczyciele decydują indywidualnie i robią to codziennie. Prosimy więc systematycznie śledzić szkolne komunikaty.

Informacje na wypadek strajku pracowników oświaty w naszej placówce

1. Ostateczna decyzja o strajku nie jest jeszcze podjęta. Stanie się to po zakończeniu niepowodzeniem rozmów rządu ze związkami zawodowymi.

2. W przypadku podjęcia ogólnopolskiej decyzji o strajku, zgodnie z decyzją nauczycieli i pracowników naszej placówki, strajk zostanie u nas przeprowadzony.

3. Zgodnie z przeprowadzonym referendum za strajkiem opowiedziało się 97% pracowników naszej placówki. Nie oznacza to jednak, że tylu przystąpi. Każdy nauczyciel podejmuje decyzje indywidualnie każdego dnia trwania strajku.

4. Zakładając, że strajk odbędzie się i przystąpią do niego ci nauczyciele i pracownicy naszej placówki, którzy to deklarowali, funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

5. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

6. W przypadku strajku, dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

7. Ostateczna informacja o podjęciu decyzji w sprawie strajku zostanie Państwu przekazana w weekend, lub najpóźniej w poniedziałek rano. Dyrekcja szkoły może ją przekazać dopiero wtedy, gdy pozna stanowisko związków zawodowych w tej sprawie. O podjęciu strajku decydują wyłącznie związki zawodowe.

8. Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na dzienniku Librus, na stronie placówki www.sp-rogozino.pl i na profilu facebookowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Prosimy śledzić te doniesienia uważanie i systematycznie.

Go to Top