Dokumenty przedszkola

Karta ewidencyjna dziecka Upoważnienie do odbioru dziecka Zgoda dla rodzica opiekuna na pomiar temperatury dziecka Klauzula informacyjna dla rodzica opiekuna dziecka przedszkolnego w związku z COVID-19 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie w związku z COVID-19 Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa COVID-19 – Oświadczenie rodzica Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa COVID-19 … Czytaj dalej Dokumenty przedszkola