01 Koncepcja

Spotkanie wójta z rodzicami w sprawie rozbudowy szkoły

W dniu zebrania semestralnego, we wtorek 7 lutego, Sylwester Ziemkiewicz, wójt gminy Radzanowo, spotkał się ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i przedstawił koncepcję rozbudowy szkoły. Wójt Ziemkiewicz poinformował, że do połowy tego roku powstanie cała dokumentacja rozbudowy: plan, wszystkie pozwolenia. Rozpoczęcie robót planowane jest za rok i przypuszczalnie mają one potrwać kolejne dwa lata.

W chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia z projektantami. Koncepcja wygląda niezwykle obiecująco. Powstać ma obiekt dostosowany do wymogów wchodzącej w życie reformy oświaty, wyposażony w nowoczesne pracownie (a właściwie laboratoria) dla klas IV-VIII (matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, nauki języków obcych i inne). Powstanie też świetnie wyposażona sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia i stołówka, a także sala do przedmiotów artystycznych, dwie świetlice i bogata infrastruktura administracyjna. Pragniemy prowadzić nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia, a nie tylko ściśle teoretycznie, jak to najczęściej bywa.

W kolejnych latach przeprowadzony zostanie II etap rozbudowy. Obiekt zostanie powiększony o kolejny moduł – przedszkole, Docelowo dzieci z każdego etapu edukacyjnego pobierać będą naukę w osobnym segmencie. To naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie – osobno przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI. W ten sposób zwiększymy efektywność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą całego procesu edukacyjnego.

Rozpoczynający się właśnie proces polepszania warunków nauczania jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszej placówki, przyciągnie nowych uczniów, zachęci rodziców, którym zależy na szkole nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej.

Wójt Sylwester Ziemkiewicz odniósł się też to rozszerzenia trasy dowozu dzieci do naszej placówki. Od września 2017 r., w zakres dowożenia, mają zostać włączone miejscowości dotychczas nie objęte transportem dzieci do naszej szkoły. (więcej…)

legitymacja

Ważne! Warunki wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. w przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłata ta wynosi 26,00 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłata ta wynosi 9,00 zł.

Opłaty należy uiścić w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Na podstawie zaświadczenia o dokonaniu opłaty skarbowej szkoła wydaje duplikat dokumentu.

20170127_095447

Zdjęcia z Dnia Babci i Dziadka w grupie maluchów

Nie tak dawno pisaliśmy o Dniu Babci i Dziadka, który zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu. Opublikowaliśmy wówczas zdjęcia starszaków. Teraz, dzięki uprzejmości Joanny Borychowskiej, możemy zamieścić relację fotograficzną z uroczystości zorganizowanej w grupie maluchów. Dziękujemy!

(więcej…)

01 Dzień babci

„Sto lat” dla babci i dziadka

27 stycznia 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym w Rogozinie odbyła się szczególna uroczystość: „Dzień Babci i Dziadka”, którą pieczołowicie przygotowały przedszkolaki z grupy młodszej oraz starszaki.

W tym dniu wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom. Podczas uroczystości dzieci mogły podziękować im w szczególny sposób za poświęcony czas, wspólne zabawy, spacery, za dobre rady i pomoc w trudnych chwilach.

Dzieci przygotowały dla swoich babć i dziadków przedstawienie. Z przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali powierzone im role. Po występie dzieci zaprosiły gości do wspólnych zabaw przy muzyce oraz do konkursów.

Na koniec przedszkolaki obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi laurkami oraz pysznym tortem. Goście ze wzruszeniem patrzyli na pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Był to dzień pełen uśmiechu i wzruszeń. (więcej…)

01 Misie

Misie Ratownisie

Dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie wzięły udział w akcji „I TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”, objętej patronatem przez komendanta głównego straży pożarnej oraz wojewodę mazowieckiego. Koordynatorem przedsięwzięcia w gminie Radzanowo było Gminne Centrum Informacji, zaś pomysłodawca całego przedsięwzięcia jest Marta Lewandowska.

Celem akcji było przekazanie pluszaków do jednostek straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego i innych służb, aby były one wsparciem dla najmłodszych w ciężkich chwilach – podczas wypadków i innych tragicznych wypadków losowych.

Po rozpowszechnieniu akcji w naszej placówce udało się zebrać dużą ilość pluszaków, które staną się w przyszłości „misiami-ratownikami”. (więcej…)

Plakaty_Ferie_bez_nudy_2017

Ferie bez nudy! Zapraszamy! Chcesz zapisać swoje dziecko? Przeczytaj regulamin i wypełnij deklarację.


Już po raz kolejny wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz​ , Rada Gminy Radzanowo, Gmina Radzanowo​, Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie​ wraz z działającym przy szkole komitetem rodzicielskim zapraszają dzieci do udziału w akcji „Ferie bez nudy”. Program akcji obejmuje pełne dwa tygodnie ferii, tj. od poniedziałku do piątku w pierwszym i drugim tygodniu ferii (13.02 – 17.02.2017 r. i 20.02 – 24.02.2017 r.).

Dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie​ zapisują się w sekretariacie szkoły i uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć przeznaczonym dla Rogozina. Rodzice pozostałych dzieci zapisują swoich podopiecznych w CEKiS w Radzanowie, i wypełniają oraz realizują harmonogram zajęć przeznaczony dla Radzanowa.

Koszty uczestnictwa:

Koszty uczestnictwa w „Feriach bez nudy” są uzależnione od wybranych przez rodziców/opiekunów i dzieci wydarzeń. Szczegóły określa „Regulamin Ferii bez Nudy” i „Harmonogram wraz z deklaracją uczestnictwa”. Oba dokumenty do wglądu i pobrania w poniżej.                                     

UWAGA!

Dzieci zapisane na poszczególne zajęcia wracają do domu natychmiast po ich zakończeniu. Świetlica szkolna w czasie ferii jest nieczynna. Szczegóły czasu zbiórki, zajęć i powrotu dzieci do domu określa „Harmonogram i deklaracja uczestnictwa”.

Harmonogram_i_deklaracja_uczestnictwa_Ferie_bez_nudy_2017_ROGOZINO

Regulamin_FERIE_BEZ_NUDY_2017                                                           

Rodziców chętnych do pomocy w organizacji ferii prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły. Pomoc Państwa mile widziana. (więcej…)

DSC_0005

Zaproszenie na spotkanie z wójtem gminy Radzanowo Sylwestrem Ziemkiewiczem

Zapraszamy Państwa na zebranie klasyfikacyjno-informacyjne, które odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie 7 lutego 2017 r., o godz. 15:30, w sali nr 12 (pierwsze piętro).

W części pierwszej spotkania wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz przedstawi Państwu koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie w najbliższych latach oraz pomysły na organizację nauczania w Zespole w okresie przejściowym (do czasu rozbudowy szkoły), z uwagi na wchodzącą od 1 września reformę oświaty i pojawienie się w systemie klasy siódmej i ósmej.

Na pierwszą część spotkania zapraszamy również rodziców dzieci przedszkolnych i wszystkich zainteresowanych problematyką rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, nie tylko rodziców naszych uczniów.

W drugiej części zebrania, już w poszczególnych klasopracowniach, wychowawcy klas i pozostali nauczyciele przedstawią Państwu wyniki klasyfikacji śródrocznej.

01 Kolędy 2017

W Rogozinie kolędy zabrzmiały już po raz dziewiąty

Ponad dwustu wykonawców z kilkunastu szkół, parafii i domów kultury z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, wzięło udział w IX Szkolno-Parafialnym Festiwalu Kolęd Rogozino 2017.

Festiwal po raz pierwszy odbył się w 2009 r. i był pomysłem Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie i tamtejszej parafii pod wezwaniem św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego. W tym roku do tej dwójki organizatorów dołączyło Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Patronat honorowy, jak co roku, pełnił wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz, a opieką medialną zajął się Tygodnik Płocki. (więcej…)

Struktura-szkolnictwa-w-pierwszym-roku-reformy

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2017 r. publikujemy list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie wdrażanej reformy edukacji. Aby odczytać list, kliknij na poniższy link List Ministra Edukacji Narodowej do rodzicow 13.01.2017

01

Rozśpiewane przedszkolaki na konkursie piosenki

Trójka solistów z grupy starszej Przedszkola Samorządowego w Rogozinie (Maja Ostrowska, Amelia Rutecka, Krzysztof Paduchowski) wystąpiła na III Konkursie Piosenki Dziecięcej, zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Mało-Latek” w Stróżewku. Dzieci zaśpiewały polską wersję amerykańskiej piosenki zimowej „Jingle bells” („Pada śnieg”). Naszym przedszkolakom, jako jedynym w konkursie, towarzyszył żywy akompaniament: zespół fletowo-perkusyjny – złożony z uczniów klas IV-VI naszej szkoły. Młodych śpiewaków i muzyków przygotował Norbert Pałysa i wychowawczyni grupy Grażyna Cnotkowska.

Jury konkursu (wśród jurorów znalazł się m.in. wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziemkiewicz), chcąc docenić wszystkie prezentacje, wyróżniło wszystkich wykonawców z jedenastu przedszkoli tymi samymi nagrodami. (więcej…)

Go to Top