Komunikat Mazowieckiej Policji

Na prośbę Mazowieckiej Policji przesyłam komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Szanowni Państwo! Drogie Dzieci!

Od 25 marca 2020 r. (środa) rozpoczynamy realizację nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według harmonogramu, który został przesłany Państwu w dzienniku elektronicznym Librus. W przypadku dzieci przedszkolnych harmonogram wysłały panie wychowawczynie wszystkich trzech grup.

Bez wątpienia jesteście Państwo pełni obaw, jak będzie wyglądała ta praca przez najbliższe tygodnie. To nadzwyczajna sytuacja, której musieliśmy podołać w zawrotnym tempie. W takich warunkach łatwo o błędy. Ale proszę nam wierzyć, jeśli się pojawią, nie będą one wynikały z niekompetencji, czy złej woli. Konsekwencje epidemii wymusiły w życiu społecznym i rodzinnym zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji i stylu życia ludzi. Musimy im podołać. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się tak wszystko zorganizować i pokonać ewentualne trudności oraz ograniczyć możliwości porażki.

Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie:

 1. Od środy, 25 marca 2020 r., będziecie Państwo otrzymywać informacje i materiały na konta rodziców w dzienniku elektronicznym (klasy 1-3) lub konta rodziców i uczniów (klasy 4-7). Będą to lekcje zawierające nowe treści programowe wraz z objaśnieniami nauczyciela. Nauczyciele będą również wykorzystywali do tego podane przez Państwa e-maile. Drogę (lub drogi) komunikacji ustalili z Państwem nauczyciele.
 2. Materiały będą wysyłane do godz. 9.00 w dniu wskazanym w harmonogramie. Nauczyciele mogą również przesyłać materiały wcześniej z dodatkową informacją, kiedy powinny być wykonane.
 3. Rozpoczynamy od rozwiązania opierającego się na wykorzystaniu głównie treści i zadań zamieszczonych w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, które uczniowie posiadają w domu.
 4. W niektórych klasach nauczyciele wdrażali już wcześniej elementy pracy zdalnej z wykorzystaniem epodręczników i multibooków, czy zewnętrznych platform edukacyjnych – w takich przypadkach będą te działania kontynuować.
 5. W najbliższych dniach chcemy skupić się na zmotywowaniu uczniów do pracy własnej i wypracowaniu najlepszych sposobów na przekazywanie materiałów do kształcenia na odległość.
 6. W przyszłym tygodniu postaramy się uruchomić dodatkową platformę edukacyjną. I zaproponować inne formy kształcenia na odległość.
 7. Nauczyciele będą również przesyłali linki do filmów, czy gier edukacyjnych jako materiały dodatkowe.
 8. Część kart pracy będzie przygotowywana w edytorze tekstu Microsoft Word. Kartę będzie można wydrukować, wypełnić, po czym zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać nauczycielowi do oceny. Natomiast w przypadku braku dostępu do drukarki będzie możliwe wypełnienie karty na komputerze i odesłanie nauczycielowi jako załącznik.
 9. Jeżeli nie posiadają Państwo programu Microsoft Word można skorzystać z darmowego pakietu Open Office, LibreOffice lub bezpłatnego rozwiązania Google Dokumenty, które jest dostępne dla każdego posiadacza konta Google bez konieczności instalacji programu.
 10. Nauczyciele, w każdej wysłanej wiadomości z zadaną pracą, określą które zadania będą oceniane i które należy odesłać jako załączniki (w formie zdjęcia, czy pliku). Nie ma konieczności wysyłania przez rodziców zdjęć/skanów wszystkich wykonywanych prac dzieci.
 11. Wszystkie karty pracy, wypracowania, prace pisemne, prace plastyczne, techniczne, itp. muszą być przez uczniów gromadzone i obowiązkowo będą musiały zostać dostarczone nauczycielowi po zakończeniu okresu kwarantanny i po powrocie dzieci do przedszkola/szkoły.
 12. W indywidualnych przypadkach, gdy korzystanie z internetu przez ucznia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, jak również w sytuacji braku drukarki/skanera, wydrukowane materiały do pracy własnej dziecka/ucznia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody na osobisty odbiór materiałów, proszę poinformować sekretariat szkoły o konieczności wysłania tych materiałów pocztą. Nauczyciele zostali zobowiązani do uzgodnienia z tymi rodzicami fizycznej formy zwrotu zadań domowych.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN określam terminy i formę konsultacji rodziców z nauczycielami: kontakt jest możliwy za pomocą dziennika elektronicznego lub –e-maila w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 i czwartki w godz. 12.00 – 14.00. W tych dniach i w tych godzinach zastaniecie wszystkich nauczycieli przy komputerach i uzyskacie odpowiedzi od razu. W pozostałe dni konsultacje według indywidualnych ustaleń z nauczycielem, czyli jak dotychczas.

 

Niezależnie od tego, jak zorganizujemy zdalne nauczanie, zdaję sobie sprawę, że będzie ono dla wielu rodzin dużym wyzwaniem i źródłem frustracji wobec nas, nauczycieli. Jestem jednak przekonany, że wspólnie znajdziemy sposoby, aby temu zapobiec lub zminimalizować nieporozumienia.

Dziś każde dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Tylko z pomocą nas, dorosłych, może podołać ogromnemu wyzwaniu, jakie stawia przed nim kształcenie na odległość.

Łącząc wyrazy szacunku,

Robert Majewski

dyr. ZSP w Rogozinie

 

We wtorek podamy informację na temat systemu kształcenia na odległość w naszej placówce

Szanowni Rodzice! Drogie Dzieci!
 
We wtorek podamy Wam wszystkie szczegóły kształcenia na odległość w przedszkolu i w szkole, które rozpoczynamy od środy, 25 marca.
 
Ze wszystkimi nauczycielami intensywnie pracujemy od piątku po kilkanaście godzin dziennie nad wprowadzeniem tego systemu dla naszego przedszkola i szkoły. Jesteśmy już prawie gotowi. Myślę, że udało nam się pogodzić konieczność wdrażania nowych treści (tematów lekcji) i nie przeciążać Was i Waszych Rodziców ponad miarę.
 
Oczywiście i my, i Wy uczymy się tego systemu, więc zapewne nie będzie on na samym początku bez wad. Liczymy na Wasze uwagi i cierpliwość. Myślę, że razem uda nam się stworzyć efektywny system kształcenia na odległość, dostosowany do możliwości (w tym sprzętowych) rodzin.
 
Tworząc system, przede wszystkim musimy brać pod uwagę możliwości sprzętowe rodzin naszych dzieci, a te nie są w wielu przypadkach duże.
 
Jednocześnie pracujemy nad wdrożeniem systemu e-learningu w szkole na platformach edukacyjnych. Testujemy m.in. Google Classroom. To jednak trudniejsza operacja i potrzebujemy na nią więcej czasu. Obiecujemy jednak, że i to postaramy się wdrożyć, aby uatrakcyjnić Wam te zajęcia.
 
Gdyby wśród Państwa znalazły się osoby, które mają już doświadczenie w organizacji e-learningu, np. telekonferencji w pracy korporacyjnej, prosimy o kontakt.
 
Jutro szczegóły. Bądźcie zdrowi i nie martwcie się.
 
Robert Majewski, dyr. ZSP w Rogozinie

Zdalne nauczanie. Wytyczne obowiązujące do czasu wprowadzenia rozporządzenia MEN-u o zdalnym nauczaniu

Drodzy Rodzie i Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele!

Dziś nauczyciele ZSP w Rogozinie omówili możliwości tak zwanego „zdalnego nauczania” w naszej placówce. Wzięto pod uwagę stan prawny na dziś, możliwości sprzętowe placówki, wnioski rodziców oraz możliwości sprzętowe rodzin.

W oparciu o te dane ustalono, co następuje:

1. Nauczyciele wysyłają treści edukacyjne rodzicom/dzieciom codziennie między 8:00 a 9:00.
2. Nauczyciele wysyłają treści zgodnie z planem lekcji dziecka na dany dzień.
3. Nauczyciele określają termin i sposób rozliczania się z zadań do samodzielnego wykonania przez uczniów (biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe rodzin).
4. Nauczyciele i rodzice indywidualnie i wspólnie decydują o najlepszym dla rodziców i dzieci sposobie przesyłania treści edukacyjnych (przez dziennik lub e-mail). Rodzice dzieci przedszkolnych wyłącznie przez e-mail.
5. W dzienniku Librus rodzic/uczeń nie ma możliwości dodawania załączników do wiadomości. W tej sytuacji sugerujemy wykorzystanie e-maili.
6. Rodzice/dzieci (w zależności, kto będzie odbierał informacje), którzy nie mają skrzynek e-mailowych, proszeni są ich założenie. W ten sposób będziemy mogli otrzymywać od Państwa załączniki, jeśli zajdzie taka potrzeba.
7. Do czasu pojawienia się rozporządzenia o zdalnym nauczaniu nauczyciele nie mogą wprowadzać nowych treści (tematów), a jedynie przesyłać materiały utrwalające i powtórzeniowe.

Ważne! W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:

• szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
• szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
• zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
• udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
• zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
• nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

I na koniec: zwracam Państwa uwagę, że sytuacja zmienia się dynamicznie i wszyscy uczymy się zdalnego nauczania, a więc poniższe ustalenia mogą również się zmieniać. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z poważaniem,
Robert Majewski
Dyr. ZSP w Rogozinie

Nauczanie zdalne. Nauczmy się go wspólnie

Drodzy Rodzice!
 
Podobnie jak Państwo i my nauczyciele jesteśmy zaniepokojeni technicznymi problemami wprowadzenia zdalnego nauczania, które zaleciły nam władze oświatowe. Jutro o 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSP w Rogozinie. Spotykamy się w celu opracowania jasnych zasad tego nauczania.
 
My nauczyciele, dzieci i rodzice – wszyscy uczymy się e-learningu (zdalnego nauczania przez internet). Dlatego popełniamy błędy. Są nauczyciele, którzy Państwa zdaniem, zadają zbyt dużo, a inni zbyt mało. Jestem przekonany, że najbliższe dni znormalizują tę sytuację. Bądźmy cierpliwi, wymieniajmy się uwagami. Nauczmy się wspólnie tej trudnej i nietypowej sytuacji. Piszcie Państwo o swoich obawach na dzienniku bezpośrednio do nauczycieli lub do mnie.
 
Dziś wychowawcy pytali Państwa o Wasze możliwości techniczne. Tak jak się spodziewaliśmy, są one różne. Dlatego też system, który Państwu przedstawimy będzie dopasowany do Państwa zasobów i możliwości.
 
Chcę Państwa uspokoić, nie będziecie Państwo musieli nagle dokupować sprzętu. Wykorzystamy w zdalnym nauczaniu te narzędzia i sprzęt, który Państwo już macie. Przed polskimi rodzinami trudne czasy ekonomiczne, i to do nich musimy się przygotować.
 
Kto z Państwa ma dramatyczną sytuację sprzętową (nie ma w domu żadnego komputera lub źle pracujący) proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Postaramy się w miarę możliwości pomóc rodzinom w trudnej sytuacji.
 
Bądźmy zdrowi!
 
Z poważaniem,
Robert Majewski
dyr. ZSP w Rogozinie

Apel do rodziców i opiekunów prawnych

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych
o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

– dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
– zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
– przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa
domowego,
– stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
– śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Lektury w TVP Kultura

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W nadchodzącym tygodniu kanał TVP Kultura zaprezentuje ekranizacje lektur i kilku innych ciekawych literackich pozycji.

Matzoo: Dobra strona do nauki matematyki od zerówki do klasy ósmej

Podpowiadamy. Dobra strona do nauki matematyki. Od zerówki do klasy ósmej. Uczniowie – ćwiczcie! Rodzice – dopingujcie swoje dzieci. 🙂 https://www.matzoo.pl

Nauka zdalna

Szanowni Państwo,
 
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, przekazuję Państwu informację o treści komunikatu zamieszczonego
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
 
Zawieszenie zajęć nie może być traktowane jako okres ferii. Nasi nauczyciele na dzienniku Librus przekazują dzieciom, materiały edukacyjne, przesyłając je na konta uczniów i Państwa. Proszę systematycznie logować się na dziennik. Tam znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, nie tylko materiały edukacyjne.
 
Z poważaniem,
Robert Majewski
dyr. ZSP w Rogozinie

 

MEN: Aktualizacja informacji o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

Go to Top