dav

Trzecie miejsce Wytrwałych Wędrowców

Już po raz 34. płocki oddział SKKT-PTTK  zorganizował Rajd Ekologiczny „Powitanie Wiosny”. Jak co roku wzięła w nim udział nasza szkolna drużyna. „Wytrwali Wędrowcy” zajęli trzecie miejsce, przywożąc dyplom, puchar i radosne uśmiechy. Deszczowa pogoda nie przeszkodziła naszym dzieciakom w propagowaniu uprawiania turystyki na świeżym powietrzu. Zachęcamy wszystkich – dzieci i dorosłych – uczestnictwo w naszych szkolnych rajdach. W nagrodę dla „Wytrwałych Wędrowców”, za aktywny udział w kole czeka już niebawem wyprawa do parku linowego. (więcej…)

01 Zawody

Poznajemy różne zawody. Spotkanie ze strażakiem, fryzjerką i krawcową

W ostatnich dniach, w ramach zajęć dydaktycznych o tematyce „Poznajemy różne zawody”, nasze przedszkole odwiedzili wspaniali goście – strażak Krzysztof Kiełpiński, fryzjerka Katarzyna Sadowska oraz krawcowa Ewa Jodłowska. Celem spotkań było zapoznanie dzieci z charakterystyką poszczególnych zawodów.

W zajęciach brały udział przedszkolaki z obydwu grup. Maluchy i starsze dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści naszych gości. Bardzo interesująco opowiadali oni o swojej pracy i zaprezentowali sprzęt używany przy wykonywaniu swoich codziennych zajęć. Ponadto zwrócili dzieciom uwagę na zagrożenia wynikające z wykonywania swoich zawodów.

Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w pogadankach, trafnie i logicznie odpowiadając na zadawane  pytania, same także  zadawały wiele pytań.

Bardzo dziękujemy Krzysztofowi Kiełpińskiemu, Katarzynie Sadowskiej oraz Ewie Jodłowskiej za pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych i za bezinteresowną współpracę z naszą placówką. (więcej…)

1 Marzanna

Pierwszy dzień wiosny

Jak co roku, 21 marca, dzieci z przedszkola oraz klas pierwszych i drugich świętowały kalendarzowe przybycie wiosny. Z tej okazji dzieci uczestniczyły w Wiosennym Przemarszu po okolicach szkoły. W kolorowym, wiosennym korowodzie, z własnoręcznie wykonanymi marzannami, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, wszystkie dzieci udały się na spacer w poszukiwaniu pierwszych znaków wiosny. Dzieci z uśmiechami na twarzy śpiewały wiosenne piosenki oraz podziwiały piękno przyrody budzącej się do życia. Po powrocie do przedszkola i szkoły odbyło się roztrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą „Pannę Marzannę”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały upominki. (więcej…)

palma

Rodzinny konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i ich rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym „NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”, którego celem jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do poniedziałku – 3 kwietnia 2017r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

- oryginalność i pomysłowość
- walory estetyczne
- symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

8. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 07.04.2017r.

 

 

01 Kredki

Mali naukowcy, czyli przedszkolaki w Zakątku Odkrywców

W piątek, 10 marca, nasze przedszkolaki brały udział w warsztatach edukacyjnych w Zakątku Odkrywców. Podczas zajęć dzieci z młodszej i starszej grupy poznały proces powstawania kredek zapachowych. Przedszkolaki w łatwy i przyjemny sposób poznały zasadę mieszania barw.

Lekcja miała charakter praktyczny. Dzieci samodzielnie wykonały swój własny zestaw kredek. Podczas przerwy w zajęciach mali naukowcy uczestniczyli w wspaniałym pokazie iluzjonistycznym oraz ćwiczeniach tanecznych. Poniżej fotorelacja. (więcej…)

01 Tuwim

III miejsce drugoklasistek w konkursie czytelniczym

Dwie uczennice naszej szkoły – Natalia Krupniewska (klasy IIB) oraz Michalina Malinowska (klasa IIA) – zdobyły III miejsce na Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Julian Tuwim i jego bohaterowie”.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie, zorganizowanym przez Zespół Szkoł nr 2 w Płocku. Konkurs jest adresowany do uczniów klas drugich. Zadaniem dwuosobowych drużyn jest wykazać się jak najlepszą znajomością najpiękniejszych wierszy Juliana Tuwima.

Konkurs został opracowany przez specjalnie utworzone do tego celu Jury i przyjął postać testu zawierającego zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.

Do konkursu przystąpiło łącznie osiem drużyn ze Szkół Podstawowych z Płocka i okolic, m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17, 18, 20, 21, Szkoły Podstawowej z Maszewa oraz dwie uczennice Naszej Szkoły – Natalia Krupniewska (z klasy II B) oraz Michalina Malinowska (z klasy IIA).

Uczennice do konkursu przygotowały ich wychowawczynie: Katarzyna Kobrzyńska i Eliza Marszałek. (więcej…)

01 Ferie

Feryjne atrakcje bez nudy

Zimowy odpoczynek od nauki dla dzieci z naszej szkoły i przedszkola upłynął pod hasłem: „FERIE BEZ NUDY”. Każdy z 10 dni wypełniony był wydarzeniami kulturalnymi, rekreacją oraz edukacją przez zabawę. Uczestnicy skorzystali m.in. z warsztatów lepienia i szkliwienia glinianych ozdób, współzawodnictwa na kręgielni, jazdy na łyżwach, czy nauki podstaw alpinizmu na ściance wspinaczkowej. Nie zabrakło również seansu bajkowego w kinie, pokazów w akwariach płockiego ZOO, zabawy w astronomów w planetarium, obserwacji słońca przez helioskop, pieczenia faworków oraz poszukiwania równowagi ciała i ducha na zajęciach AIKIDO. Kulminacyjnym punktem okazała się wycieczka do Oporowa i Żychlina; po zwiedzeniu rezydencji arcybiskupa Władysława Oporowskiego wzniesionej w XV w. uczestnicy odwiedzili Państwa Halinę i Jana Petera, którzy od 25 lat produkują bożonarodzeniowe opłatki. Na miejscu największy entuzjazm dzieci wywołała oczywiście możliwość skosztowania świeżo upieczonych opłatków oraz widok kolorowych opłatków, przeznaczonych do wigilijnego dzielenia się ze zwierzętami.

FERIE BEZ NUDY to wspaniała alternatywa na aktywne i interesujące spędzanie wolnego od nauki czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy Radzanowo. Inicjatywę tą zapoczątkowała kilka lat temu rada rodziców przy Szkole Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie. Ubiegłoroczna decyzja Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza poszerzyła tę formułę do wymiaru ogólnogminnego. Program zyskuje coraz szersze grono chętnych; w tym roku blisko 200 osób w wieku 6-16 lat zadeklarowało udział w zajęciach, a codzienna frekwencja oscylowała w przedziale 100-130 uczestników. (więcej…)

Kopia-ZAPISY_DO_PRZEDSZKOLA1

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca ruszyła rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdziecie Państwo:

- Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego – dla rodziców dzieci już chodzących Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

- Kartę zgłoszenia do przedszkola – dla rodziców dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w naszej placówce od 1 września 2017 r.;

- Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Radzanowo;

- Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem :

  • od 1 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 12 kwietnia - rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 19 kwietnia do godziny 14.00 – wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • do 29 kwietnia – składanie odwołania  do  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
01 Koncepcja

Spotkanie wójta z rodzicami w sprawie rozbudowy szkoły

W dniu zebrania semestralnego, we wtorek 7 lutego, Sylwester Ziemkiewicz, wójt gminy Radzanowo, spotkał się ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i przedstawił koncepcję rozbudowy szkoły. Wójt Ziemkiewicz poinformował, że do połowy tego roku powstanie cała dokumentacja rozbudowy: plan, wszystkie pozwolenia. Rozpoczęcie robót planowane jest za rok i przypuszczalnie mają one potrwać kolejne dwa lata.

W chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia z projektantami. Koncepcja wygląda niezwykle obiecująco. Powstać ma obiekt dostosowany do wymogów wchodzącej w życie reformy oświaty, wyposażony w nowoczesne pracownie (a właściwie laboratoria) dla klas IV-VIII (matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, nauki języków obcych i inne). Powstanie też świetnie wyposażona sala gimnastyczna, sala fitness, siłownia i stołówka, a także sala do przedmiotów artystycznych, dwie świetlice i bogata infrastruktura administracyjna. Pragniemy prowadzić nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia, a nie tylko ściśle teoretycznie, jak to najczęściej bywa.

W kolejnych latach przeprowadzony zostanie II etap rozbudowy. Obiekt zostanie powiększony o kolejny moduł – przedszkole, Docelowo dzieci z każdego etapu edukacyjnego pobierać będą naukę w osobnym segmencie. To naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie – osobno przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI. W ten sposób zwiększymy efektywność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą całego procesu edukacyjnego.

Rozpoczynający się właśnie proces polepszania warunków nauczania jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszej placówki, przyciągnie nowych uczniów, zachęci rodziców, którym zależy na szkole nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej.

Wójt Sylwester Ziemkiewicz odniósł się też to rozszerzenia trasy dowozu dzieci do naszej placówki. Od września 2017 r., w zakres dowożenia, mają zostać włączone miejscowości dotychczas nie objęte transportem dzieci do naszej szkoły. (więcej…)

legitymacja

Ważne! Warunki wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. w przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłata ta wynosi 26,00 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłata ta wynosi 9,00 zł.

Opłaty należy uiścić w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Na podstawie zaświadczenia o dokonaniu opłaty skarbowej szkoła wydaje duplikat dokumentu.

Go to Top