Sebastian Piątkowski przeszedł do finału

8 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w filii bibliotecznej nr 7 odbył się I etap konkursu czytelniczego „Świat według Andrzeja Maleszki”.
 
Do testu przystąpiło 78 uczestników, a wśród nich 5 naszych uczniów : Marcin Chyczewski, Maciej Lemański, Martyna Piasecka, Sebastian Piątkowski i Zuzanna Remplewicz, emocje jak zwykle sięgały zenitu… Do finału przeszedł Sebastian Piątkowski z klasy Vb. Gratulujemy i życzymy zwycięstwa w kolejnym etapie!
 
Uczniów do konkursu przygotowała nasza polonistka, Olga Sawicka.
 
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Andrzeja Maleszki oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W I etapie uczniowie musieli wykazać się znajomością dwóch książek z serii „Magiczne drzewo”, w II etapie finaliści zareklamują w wybranej formie swoją ulubioną książkę.

(więcej…)

Egzamin ósmoklasisty odbędzie w naszej szkole bez przeszkód

Drodzy Rodzice,

dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Czesław Hińca w Rogozinie informuje, że nawet jeśli strajk nauczycieli nie zostanie zakończony, egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się bez przeszkód.

Harmonogram egzaminu ósmoklasistów:

1. język polski –15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00. Czas trwania: 120 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 180 min.

2. matematyka –16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00. Czas trwania: 100 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 150 min.

3.język obcy nowożytny (u nas jeż. angielski) –17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00. Czas trwania: 90 min., dla uczniów z dostosowaniami warunków do 135 min.

We wszystkie trzy dni zapraszamy ósmoklasistów do szkoły najpóźniej do 8:15. Chcemy jeszcze spotkać się młodzieżą, a ok. 8:30 wspólnie rozpocząć procedurę przeprowadzenia egzaminu, określoną w przepisach prawa.

Z poważaniem,
Robert Majewski,
dyrektor ZSP w Rogozinie

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Zapisanie dziecka do naszej szkoły polega na złożeniu wypełnionego wniosku. Dokument należy pobrać ze strony szkoły www.sp-rogozino.pl. Znajduje się on w zakładce na górze strony głównej: „Dokumenty do pobrania”. Link do wniosku jest też pod tą wiadomością. Dokument należy wydrukować, wypełnić i przekazać do naszej szkoły. Sposoby przekazania omówione zostały poniżej.
 
Wprawdzie do naszej szkoły można zapisać dziecko w każdym momencie, ale dla lepszej organizacji placówki najlepiej gdybyście Państwo zrobili to w ciągu dwóch miesięcy, tj. od 9 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
 
Żeby lepiej poznać szkołę, dyrekcję i nauczycieli zapraszamy Państwa na spotkania w dowolnym i wygodnym dla Państwa momencie. Nie robimy osobnego dnia otwartego. U nas każdy dzień jest otwarty dla rodziców, a nauczyciele i dyrekcja szkoły chętnie spotkają się z Państwem.
 
W celu spotkania się z nami najlepiej zatelefonować do sekretariatu 24 263 77 77 lub bezpośrednio do dyrektora szkoły 662 240 700 i umówić się na spotkanie. Możecie Państwo zobaczyć szkołę, obejrzeć klasę dziecka i sprawdzić jak działa szkoła w naturalnym cyklu zajęć i rytmie jej pracy.
 
Wniosek można dostarczyć osobiście, ale nie ma takiej konieczności. Można wysłać je przez e-mail sekretariat@sp-rogozino.pl lub faksem 24 263 77 77. W przypadku wyboru metody elektronicznej prosimy poinformować nas telefonicznie o przesłaniu dokumentów. Nie zawsze poprawnie dochodzą wiadomości elektroniczne. W temacie e-maila prosimy wpisać: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Wniosek i klauzulę można też przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25; 09-442 Rogozino. Można też otrzymać te dokumenty i wypełnić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej szkoły i zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie.
 
Bezpośrednie linki do pobrania dokumentów rekrutacyjnych:
 

Strajk od poniedziałku, 8 kwietnia. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Organizacja pracy szkoły w czasie strajku.

Prosimy przeczytać uważnie całą wiadomość.

Zgodnie z komunikatem ZNP i FZZ oraz z informacją zakładowej organizacji związkowej, którą otrzymał dyrektor ZSP w Rogozinie, strajk pracowników rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku. Oto link do komunikatu o strajku: https://znp.edu.pl/5-04-2019-komunikat-znp-i-fzz/…

W tej sytuacji organizacja pracy placówki otrzyma następujący charakter:

1. Placówka będzie czynna od 6:30 do 16:30.

2. Zakładając, że do strajku przystąpią ci nauczyciele naszej placówki, którzy to deklarowali (prawie wszyscy), funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

3. Dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

4. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

5. Pamiętajmy, że strajk to sytuacja dynamiczna. O przystąpieniu do niego nauczyciele decydują indywidualnie i robią to codziennie. Prosimy więc systematycznie śledzić szkolne komunikaty.

Informacje na wypadek strajku pracowników oświaty w naszej placówce

1. Ostateczna decyzja o strajku nie jest jeszcze podjęta. Stanie się to po zakończeniu niepowodzeniem rozmów rządu ze związkami zawodowymi.

2. W przypadku podjęcia ogólnopolskiej decyzji o strajku, zgodnie z decyzją nauczycieli i pracowników naszej placówki, strajk zostanie u nas przeprowadzony.

3. Zgodnie z przeprowadzonym referendum za strajkiem opowiedziało się 97% pracowników naszej placówki. Nie oznacza to jednak, że tylu przystąpi. Każdy nauczyciel podejmuje decyzje indywidualnie każdego dnia trwania strajku.

4. Zakładając, że strajk odbędzie się i przystąpią do niego ci nauczyciele i pracownicy naszej placówki, którzy to deklarowali, funkcjonowanie przedszkola i szkoły będzie bardzo utrudnione i ograniczy się jedynie do zajęć opiekuńczych.

5. Ze względy na niewielkie możliwości kadrowe nauczycieli, którzy mogą pełnić rolę opiekunów w naszej placówce, prosimy o poważne rozważenie zapewnienia opieki Państwa dzieciom w domu.

6. W przypadku strajku, dzieci dowożone do szkoły będą mogły przyjeżdżać porannym kursem, zgodnie z rozkładem jazdy. Kursy popołudniowe zostaną ograniczone do dwóch: 11:40 dla dzieci młodszych i 12:40 dla dzieci starszych. Dzieci, które nie mogą wrócić żadnym z tych kursów (oraz pozostałe przybyłe do placówki), mogą przebywać w szkole/przedszkolu do 16:30 i muszą zostać odebrane przez rodziców/opiekunów we własnym zakresie.

7. Ostateczna informacja o podjęciu decyzji w sprawie strajku zostanie Państwu przekazana w weekend, lub najpóźniej w poniedziałek rano. Dyrekcja szkoły może ją przekazać dopiero wtedy, gdy pozna stanowisko związków zawodowych w tej sprawie. O podjęciu strajku decydują wyłącznie związki zawodowe.

8. Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na dzienniku Librus, na stronie placówki www.sp-rogozino.pl i na profilu facebookowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Prosimy śledzić te doniesienia uważanie i systematycznie.

O przemocy wśród dzieci

21 marca w przedszkolu i w klasie odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku – Joannę Kudarewko i Annę Ścisłą
 
W klasie I zorganizowano zajęcia ,,Przemoc dzieci względem dzieci”.
 
Cele:
zwiększenie wrażliwości dzieci na krzywdę, wskazanie sposobów radzenia sobie w przypadku doświadczania krzywdy ze strony innego dziecka lub grupy dzieci (co może zrobić ofiara, jak powinien zachować się świadek krzywdzenia), zapoznanie dzieci z definicją pojęć: krzywda fizyczna i krzywda emocjonalna, ukazanie dzieciom skutków doświadczania krzywdy fizycznej i emocjonalnej
Metody: praca w grupie, analiza tekstu, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów.

(więcej…)

Twoje dziecko on-line

19 marca o godz. 16.00 odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami, nt.”TWOJE DZIECKO ONLINE”.
 
Spotkanie poprowadził Andrzej Rakowski – pedagog, profilaktyk uzależnień, posiadający certyfikat ukończenia szkolenia „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, pracownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.
 
Wiek dzieci rozpoczynających swoją przygodę z Internetem wciąż się obniża. Chcemy przekonać rodziców nawet małych dzieci, by poświęcili swoją uwagę ich bezpieczeństwu, i od najmłodszych lat kształtowali w swoich dzieciach właściwe nawyki, pozwalające na konstruktywne korzystanie z potencjału internetu. Według badań zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzegać, korzystając z Internetu. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem, być obecny w jego życiu – również tym wirtualnym. Krzywda wyrządzona dziecku w tym nierzeczywistym świecie, nie zniknie wraz z wyłączeniem komputera. Zadbanie o dziecko, a potem nauczenie je dbać o siebie, to najskuteczniejszy sposób, by zapewnić mu bezpieczeństwo w internecie.
 
Cele szkolenia:
1. Uwrażliwienie rodziców na zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
2. Przekazanie rodzicom wiedzy na temat profilaktyki i reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci.
 
Tematyka szkolenia:
 
1. Dziecko jako szczególna grupa użytkowników sieci.
2. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie.
3. Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie.
4. Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci.
5. Jak reagować na niebezpieczne sytuacje.
Koordynatorem i pomysłodawcą szkolenia była szkolna pedagog, Maria Wieczorek.

Powitanie wiosny w przedszkolu

 
Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i powitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Dlatego najpierw wszystkie dzieci oglądały film edukacyjny pt. „Przywitanie wiosny”, który wprowadził dzieci w radosne nastroje. Z niecierpliwością czekały na pożegnanie „legendarnej” marzanny.
Historia tej słomianej lalki sięga bardzo dawnych czasów i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę. Niezależnie od imienia, kukła nosiła określoną symbolikę i miała magiczne znaczenie.
 
Tego dnia dzieci nie zapomniały o starym zwyczaju . Na zajęciach przedszkolaki z pomocą wychowawczyń wykonały słomianą lalkę – symbolu srogiej zimy.
 
Dzieci tęsknią za słońcem, chcą się cieszyć i bawić w jego ciepłych promieniach. Chcą jak najprędzej zrzucić ciepłą kurtkę i rękawiczki. Dlatego słomianą marzannę z przedszkola wyprowadził tłum przedszkolaków przygrywający na różnorodnych instrumentach. W kolorowym pochodzie szły, trzymając kwiatowe gaiki – barwne kwiaty z bibuły i kukłę. Radosny korowód pożegnał marzannę radosnymi okrzykami i oklaskami. Kiedy dzieci usłyszały, że marzanny nikt nie spali i nie utopi, lecz zabiorą ją ptaki do zimnego kraju, przedszkolakom jakby zrobiło się lżej i weselej, bowiem ten magiczny zwyczaj, choć trochę jak z bajki, wydawał się dla nich zbyt smutny.
 
Po ceremonii przedszkolaki udały się na radosny spacer po okolicy. Z kwiatami i stroikami w rączkach szukały pierwszych oznak nowej pory roku. Mimo , że wiosna jeszcze „ostrożnie” rozglądała się po okolicy, mali tropiciele z przedszkola już ją znaleźli! Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Rodzinny konkurs szkolno – przedszkolny na „Najładniejszą palmę wielkanocną”

Zapraszamy wszystkie dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wraz z ich rodzicami, do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym na „Najładniejszą palmę wielkanocną”.
Celem konkursu jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do wtorku 2 kwietnia 2019 r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

– oryginalność i pomysłowość
– walory estetyczne
– symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
8. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.
9. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

W piątek, 29 marca 2019 r. dzieci z naszej szkoły mogą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, organizowanych w Parafii pw. św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie. Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 08:00.

W przypadku chęci uczestnictwa w rekolekcjach rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do kościoła. Tam uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli i po zakończeniu razem wracają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w rekolekcjach, przyprowadzają je do szkoły. Szkoła otwarta jest jak zwykle od 06:30. Tu dzieci przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących na świetlicy. W tym czasie (w ciągu dwóch pierwszych godzin lekcyjnych) nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Dzieci dowożone szkołobusem przejeżdżają na rekolekcje/świetlicę szkolną zgodnie z rozkładem jazdy.

Tego dnia zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od trzeciej lekcji, tj. od 09:50. Rodzic może dostarczyć dziecko bezpośrednio na te zajęcia, rezygnując zarówno z rekolekcji, jak i z porannych zajęć opiekuńczych na świetlicy.

Go to Top