Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej

W zakładce „Dokumenty do pobrania” na głównej stronie szkoły umieszczono plik pdf „Wyprawka szkolna dla uczniów klasy pierwszej SP w Rogozinie”. Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z listą potrzebnych zeszytów i innych artykułów szkolnych oraz ich zakup.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19 dosłownie  z dnia na dzień zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale – dzieci, rodzice i nauczyciele. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. W załączniku prezentujemy zdjęcia z zakończenia roku szkolnego dla klasy ósmej, która tego dnia pożegnała się z naszą szkołą i jako jedyna miała w marę „normalną” uroczystość odebrania świadectw.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 1 września, we wtorek. Zdjęcia autorstwa Michała Gąsiorowskiego kliknij (więcej…)

Rada Rodziców otrzymała grant na zakup monitorów interaktywnych dla szkoły

kwietnia 2020 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie złożyła do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej WNIOSEK O GRANT w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Celem projektu jest zakup statywu do monitorów interaktywnych oraz dwóch monitorów multimedialnych, pełniących funkcje tablic, do szkolnych klasopracowni na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie.
Wniosek, kilka dni po jego złożeniu, został pozytywnie rozpatrzony. 01.06.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Płocku, a Radą Rodziców reprezentowaną przez panią Ewę Kukawską oraz panią Martę Ostrowską. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe Rady Rodziców ze środków przekazanych PLOT przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z siedziba w Płocku w ramach działania pod nazwą „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Rada Rodziców zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe przekazane przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły, przez co należy rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowywaniem. Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły, a realizacja grantu przyniesie bardzo duże korzyści społeczności szkolnej w najbliższym roku szkolnym 2020/2021 poprzez:

1. unowocześnienie metod i form pracy z uczniami,
2. poprawę poziomu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
3. wzrost poziomu nauczania,
4. poprawa warunków nauczania.

W ramach w/w konkursu PLOT, ze środków Levi Strauss Foundation, przyznał Radzie Rodziców środki w kwocie 18 787,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł, 00/100) i przelał je na konto Rady rodziców.
Obecnie trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony kontrahent na drodze postępowania zgodnie w regułami prawa o zamówieniach publicznych, a następnie zakup i montaż urządzeń multimedialnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangur Matematyczny 2020. Mamy wyróżnienie

Na przełomie maja i czerwca odbył się konkurs matematyczny Kangur 2020 w formie zdalnej. Kilkoro uczniów z naszej szkoły postanowiło zmierzyć się z zadaniami matematycznymi. Byli to uczniowie z klasy 2, 3, 4 i 7. Wszystkim uczestnikom poszło bardzo dobrze, jednakże najlepiej ze wszystkich uczniów z naszej szkoły poradziła sobie uczennica klasy trzeciej – Natalia Piotrowska. Otrzymała wyróżnienie, jako jedną z dwóch najwyżej przyznawanych kategorii. Wszystkim serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni z naszych matematyków. Natalię do konkursu przygotowała jej wychowawczyni Anna Śliwińska.

Studium owocu. Wspaniałe prace plastyczne szóstoklasistów

Uczniowie klas szóstych, na zajęciach plastycznych, wykonali studium owocu. Piekne, wręcz fotorealistczne prace, dzieci wykonały pod czujnym i doświadczonym okiem szkolnej plastyczki Marleny Kącickiej. Galeria prac kliknij (więcej…)

Szkolna drużyna harcerska Wilcza Wataha biegnie z Zosią

Dziękujemy za nominacje od 36 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Niezłomni” do #gaszynchallenge 🙂
Wilcza Wataha nominuje:
1. Próbną Drużynę Zuchową „Lisia Gromada z Rogozina”
2. 3 Drużyna Harcerska „Wiercipięty” z Radzanowa

Zaśpiewaj piosenkę po angielsku: szkolny konkurs

Szkolna anglistka, Joanna Lis, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, zorganizowała konkurs muzyczny. Uczniowie podczas pracy zdalnej mogli wykonać nagrania przerobionych przez siebie piosenek w języku angielskim. Zamiast zaśpiewania piosenki, mogli też recytować wiersze. Dzieci przygotowywały się samodzielnie lub przy pomocy rodziców. Zadanie wszystkim wyszło znakomicie. Uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Poniżej przykłady prezentacji, kliknij (więcej…)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Odbiór świadectw i nagród

26 czerwca 2020 r. to dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
 
Tego dnia, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, odbiór świadectw i nagród będzie wyglądał inaczej niż co roku.
 
Uczniowie klasy 8. odbiorą świadectwa i nagrody na boisku Orlik o godz. 9:00. Uczniów i osoby towarzyszące prosimy o założenie tego dnia maseczek i rękawiczek ochronnych oraz ustawienie się z zachowaniem dystansu społecznego.
 
Uczniów klasy 3. zapraszamy do głównego budynku szkoły na godz. 10:00. Prosmy wchodzić do szkoły wejściem od dziedzińca. O tej porze uczniowie będą mogli odebrać świadectwa i nagrody oraz pożegnać się z wychowawczynią Anną Śliwińską. Uczniów i osoby towarzyszące prosimy o założenie tego dnia maseczek i rękawiczek ochronnych oraz ustawienie się z zachowaniem dystansu społecznego. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa do sal będą mogli wejść tylko uczniowie. Grupa może liczyć do 12 osób.
 
Uczniów albo rodziców/opiekunów zapraszamy do szkoły po odbiór świadectw i nagród według poniższego harmonogramu:
 
8.00 – 8.30 klasa I
8.30 – 9.00 klasa II
9.00 – 9.30 klasa IV
9.30 – 10.00 klasa V
10.00 – 10.30 klasa VIa
10.30 – 11.00 klasa VIb
11.00 – 11.30 klasa VII
 
Odbiór świadectw odbędzie się w holu na parterze. Prosimy o zabranie maseczek, rękawiczek i zachowanie dystansu społecznego.
 
Kto nie odbierze świadectwa w piątek, będzie mógł to zrobić w tygodniu po zakończeniu roku szkolnego (29 czerwca – 3 lipca 2020 r.) lub w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia albo we wrześniu. W lipcu i do połowy sierpnia planujemy remont szkoły i przenosiny sekretariatu i gabinetu dyrektora w celu wygospodarowania sali dla jednej klasy i uniknięcia dwuzmianowości.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drogie Dzieci!
 
Duży czy mały dzisiaj świętuje,
Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje.
Małych przyjemności, wielkich miłości,
zdrowia, szczęścia i wielu gości.
Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!
W Dniu Dziecka każde z Was niechaj króluje!
 
Tego życzą Wam wszyscy Nauczyciele i Dyrekcja ZSP w Rogozinie!

Harmonogram konsultacji stacjonarnych dla klas 1-7

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice i Nauczyciele!
 
1. Od poniedziałku, 1 czerwca 2020 r., uruchamiamy stacjonarne zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas 1-7.
 
2. Terminy konsultacji u poszczególnych nauczycieli określa harmonogram. Harmonogram konsultacji stacjonarnych znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod tym linkiem Harmonogram konsultacji dla uczniów z klas 1-7
 
3. Wytyczne, co do zachowania higieny w czasie zajęć opiekuńczych i konsultacji, deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych i konsultacjach oraz oświadczenia rodziców i opiekunów znajdują się stronie sp-rogozino.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod tymi linkami
 
Przed wysłaniem dziecka do szkoły Deklarację (tylko) należy wydrukować, wypełnić i zeskanowane lub sfotografowane, a następnie odesłać na adres sekretariat@sp-rogozino.pl. Można też wypełnić je osobiście w sekretariacie szkoły lub przekazać przez dziecko w dniu konsultacji.
 
4. Konsultacje nie będą odbywały się w dniach 11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało) i 16-18 czerwca 2020 r. (egzaminy ósmoklasistów).
 
6. Nie przewidujemy dowożenia dzieci autokarem na konsultacje i zajęcia opiekuńcze. Rodzice dzieci mieszkających daleko od szkoły (3 km. – dzieci z klas 1-4; i 4 km. – dzieci z klas 5-8) otrzymają zwrot kosztów dowożenia własnym transportem lub zwrot za wykupiony bilet na komunikację regionalną.
Go to Top