Sport łączy pokolenia. Niepodległościowy Turniej Piłkarski

Na zakończenie Święta Szkoły rozegrany został Niepodległościowy Turniej Piłkarski. Zawody zorganizowano w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Drugim celem turnieju było łączenie pokoleń.

O złoty medal walczyły cztery drużyny: rodziców naszych uczniów, nauczycieli, naszych absolwentów i obecnych uczniów. Mecze charakteryzowała zażarta walka, ale i dobry humor wszystkich zawodników. Zwyciężyli absolwenci, drugie miejsce zajęli nauczyciele, a trzecie ex-equo, nasi uczniowie i tatusiowie.

Medale piłkarzom wręczał Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo (sam grał w turnieju) i dyrektor ZSP w Rogozinie – Robert Majewski. (więcej…)

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę szkoły

Tegoroczne Święto Szkoły przyniosło jeszcze jedno ważne wydarzenie. Wmurowaliśmy Akt Erekcyjny pod rozbudowę naszej placówki.

Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie to najbardziej paląca inwestycja gminy Radzanowo. Systematycznie wzrastająca liczba uczniów, Konieczność kształcenie w nowoczesnych klasopracowniach i stworzenie ośrodka oświatowo-kulturalno-sportowego dla mieszkańców Rogozina i okolic stawia tę inwestycję w gronie priorytetowych.

Symboliczny Akt Erekcyjny podpisali: Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz Rogozińskiej parafii, Waldemar Hińc – syn patrona szkoły, Ewa Kukawska – przewodnicząca rady rodziców, Józef Krawczyk – projektant nowego budynku, Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski – radni rady gminy Radzanowo i Robert Majewski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.

Aktu wmurowania dokonał Tadeusz Kozłowski, absolwent szkoły z roku 1960, dziadek pierwszoklasistki i trzecioklasisty. (więcej…)

Ślubowanie klasy pierwszej

15 września obchodziliśmy Święto Szkoły. Jak co roku tego dnia odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Dla pierwszakówh, ich rodziców, bliskich, ale i dla nas było to wielkie wydarzenie.

Pierwszaki rozpoczęły od części artystycznej. Wszystkie wspaniale przygotowane, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Chwilę później złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, po czym dyrektor szkoły, specjalnym ołówkiem, pasował wszystkich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińa w Rogozinie. Program przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej Małgorzata Majewska.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy skierowali wiele ciepłych słów pod adresem uczniów i całej społeczności szkolnej. Wielu z nich obdarowało maluchy specjalnymi suwenirami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo, Jolanta Sochacka – przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo, ks. dr Janusz Wiśniewski – proboszcz Rogozińskiej parafii, Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski – radni rady gminy Radzanowo, Marcin Kuczkowski – sekretarz urzędu gminy w Radzanowie. Ewa Kukawska – przewodnicząca rady rodziców naszej szkoły, przedstawicielki Stowarzyszenia „Anielski Kredens” i Ewa Przygoda, która pomaga nam w pozyskiwaniu sponsorów dla rady rodziców.

W gronie gości znaleźli się także Waldemar Hińc z synami Lechem i Witoldem – potomkowie patrona naszej szkoły. Waldemar Hinc, w słowach skierowanych do zebranych, wrócił pamięcią do swoich lat spędzonych w tej szkole. Podkreślił, że szkoła ma wielu wspaniałych absolwentów. Rodzice klas pierwszych mogą skopiować zdjęcia ze ślubowania w sekretariacie szkoły.

(więcej…)

Spotkania z naturą

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie odbyły się warsztaty ekologiczne, podczas których uczestnicy poznali bioróżnorodność powiatu płockiego, formy ochrony przyrody oraz obszary Natura 2000, z uwzględnieniem Doliny Środkowej Wisły. Omówiono także odnawialne źródła energii, demonstrując drzewko OZE, tj. zminiaturyzowany model drzewka słonecznego, konstrukcją przypominające prawdziwe drzewko.

„Drzewko słoneczne” wyposażone jest w panele fotowoltaiczne. System ten pozwala zamieniać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która następnie może być wykorzystana np. do ładowania baterii w telefonach komórkowych, smartfonach i tabletach. Zminiaturyzowany model drzewka słonecznego został przekazany szkole.

Ponadto każdy uczestnik warsztatów został wyposażony w przybornik warsztatowy oraz „Zeszyt Ćwiczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności” zawierający: opis bioróżnorodności, form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 powiatu płockiego; dobre praktyki w propagowaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie płockim oraz scenariusze warsztatów, w tym również karty pracy. (więcej…)

Maluchy w płockim teatrze

Zerówka i dzieci z klas i-III obejrzały spektakl teatralny „Pchła szachrajka” Jana Brzechwy. Sztukę wystawił Teatr Dramatyczny w Płocku. Wyjazd dzieci był możliwy dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo finansom z projektu „Wehikuł czasu”.

W ramach tego projektu przez cały rok dzieci, młodzież i starsi z naszej gminy wyjeżdżają do teatrów i na koncerty muzyczne. (więcej…)

Bądźmy bezpieczni na drodze

W piątek, 7 września, odwiedzili nas policjanci z komisariatu policji w Radzanowie. Spotkali się z najmłodszymi uczniami naszej szkoły i z przedszkolakami.

Policjanci wyświetlili dzieciom film, dotyczący zasad poruszania się dzieci po drogach. Celem spotkania było również uwrażliwienie dzieci na różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wyobraźni podczas korzystania z dróg. (więcej…)

Święto Szkoły już w sobotę, 15 września. Zapraszamy!

W sobotę, 15 września, odbędzie się kolejne już Święto Szkoły. Rozpoczynamy już o 09:00 ślubowaniem klasy pierwszej.

Potem zapraszamy całą społeczność szkolną na pyszne kanapki, ciastka, kawę i herbatę. To znakomita okazja do rozmów i wspomnień.

O 10:00 rozpocznie się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie. Uroczystość ma charakter symboliczny. W ten sposób chcemy upamiętnić ważny dla nas upragniony moment rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

 

O godz. 11:00 rozpocznie się Niepodległościowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza. Zagrają reprezentacje 4 reprezentacje.

Święto Szkoły jest wspólnym dziełem całej społeczności naszej szkoły, jednak na szczególną uwagę zasługuje ogromny wkład pracy włożony przez najwspanialszych na świecie rodziców naszych dzieci, których pracę koordynuje jak zawsze niezastąpiona Rada Rodziców.

 

ZAPRASZAMY!

Ubezpieczenie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie podjęła decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu ubezpieczenia. Wybrano Polisę-Życie, należącą do Vienna Insurance Group.

W tym roku składka od dziecka wynosić będzie 40 zł. Wpłat należy dokonywać do 24 września 2018r. w sekretariacie szkoły.

Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczeń dostępne są w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas i grup przedszkolnych (można je skopiować) lub na stronie ubezpieczyciela www.polisa-zycie.pl

W razie szkody rozliczenia odbywają się przez internet na stronie www.polisa-zycie.pl lub u agenta: Emilia Preuss, tel.: 535 557 696

Dodać należy, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzic lub opiekun może też wybrać na własną rękę inne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Modyfikacja godzin odjazdu szkołobusa w dniach 10.09-14.09.2018 r.

Prosimy zapoznać się ze zmodyfikowanym rozkładem odjazdów szkołobusa. Rozkład odjazdów obowiązuje w dniach 10.09-14.06-2018 r. W tym terminie dzieci nadal odjeżdżają klasami lub grupami przedmiotowymi. W następnym tygodniu, po ustaleniu grup zajęć dodatkowych, podamy indywidualne godziny powrotu każdemu dziecku.

 

Godziny porannego przyjazdu do szkoły nie ulegają zmianie.

 

Godziny odjazdów poszczególnych klas w dniach 10.09-14.09.2018

Obiady w szkole

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia dla swojego dziecka obiadów. Koszt jednego posiłku to 10,50 zł. Obiady „ruszają” od 17 września, poniedziałek, i wydawane będą podczas długiej przerwy, o godz. 11:30. Pod pojęciem obiadu należy rozumieć drugie danie. Przygotowuje je i dowozić będzie w formie kateringu „Góralska Chata” ze Starego Boryszewa. Tam też można dowiedzieć się szczegółów. Wszystkich chętnych zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Go to Top