Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, pan Konrad Matlęga, z którym można się kontaktować drogą mailową /e-mail/: iod.radzanowo@mkadministrators.pl

Z poważaniem,

Robert Majewski,

dyrektor ZSP w Rogozinie

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych

Skip to content