Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, panią Małgorzatę Popławską, z którą można się kontaktować drogą mailową /e-mail/: iod@radzanowo.pl

Skip to content