Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Projekt POWER

Ciekawi świata ósmoklasiści

Dla około 300-400 milionów osób angielski to język rodzimy. Co dwudziesty człowiek na świecie to native speaker angielskiego. Najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych (ponad 215 milionów), Wielkiej Brytanii (ok. 60 milionów), Kanadzie (ok. 18 milionów), Australii (ok. 15 milionów), Nigerii, Irlandii, Południowej Afryce oraz Nowej Zelandii (po mniej więcej 4 miliony).

Na lekcjach języka angielskiego poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych. Tym razem zgłębiliśmy na temat poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych – oto kilka prezentacji w wykonaniu w  uczniów klasy 7 podczas zdalnego nauczania.

Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem https://rogozinoweuropie.blogspot.com/

 

Nauczyciele odbyli kurs językowy na Malcie

Głównym działaniem w projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” są wyjazdy dla nauczycieli na szkolenia do wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to projekt działający na zasadach Erasmus Plus. Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków unijnych, 20% stanowi wkład własny gminy, który po zakończonym projekcie zostanie zwrócony.

W ramach projektu siedmioro nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniach  na Malcie. Sześciu nauczycieli brało udział w sześciodniowych zajęciach nauki języka angielskiego. Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili umiejętności językowe, poznawali kulturę Malty oraz innych krajów anglojęzycznych.

Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w szkoleniu metodycznym pt: ” Spice Up Your Teaching Ideas”, które wyposażyło go w wiele gotowych narzędzi i metod nauczania języka.

Po mobilnościach przyszła pora na wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.

W ramach działań upowszechniających planowane jest:

– zwiększenie liczby mniprojektów przedmiotowych (również z innymi krajami) za platformie eTwinning,

– zorganizowanie wizyty studentów z innych krajów, którzy poprowadzą zajęcia kulturowe w szkole,

– przeprowadzenie serii lekcji otwartych dla nauczycieli języków obcych,

– zorganizowanie wystawy i lekcji kulturowe dla uczniów,

– stworzenie prezentacji na temat projektu dla nauczycieli z terenu Gminy Radzanowo

– publikacja artykułów w lokalnej prasie.

Poprzez powyższe działania projekt ma przynieść odpowiedź na potrzeby naszej placówki.

Należą do nich:

1) wprowadzenie nowych metod nauczania języka angielskiego;

2) poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej;

3) poprawa umiejętności związanych z profilem zawodowym uczestników projektu;

4) lepsza jakość pracy i działań na korzyść uczniów;

5) większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność socjalną, językową i kulturalną;

6) zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej;

7) poprawa kompetencji znajomości języków obcych;

8) zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy.

Projekt kończy się w listopadzie 2020 r, ale kompetencje, doświadczenia zdobyte podczas jego trwania będą owocowały przez długie lata.

 

 

 

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego rozwijają swój potencjał. Po złożeniu wniosku, otrzymaliśmy dofinansowanie do kursu języka angielskiego, który zorganizowany zostanie w najbliższe wakacje w jednym z zagranicznych ośrodków szkoleniowych.

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

za__.VII_POWERSE_2018_Formularz__zgłoszeniowy_pracownik

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Skip to content