Wpisy z Sierpień, 2020

1 września spotkanie tylko w grupach klasowych

Ze względu na zapowiadaną w prognozach kiepską pogodę zdecydowaliśmy się w dniu 1 września zrezygnować z ogólnego spotkania nauczycieli ze wszystkimi uczniami na boisku Orlik.
W tej sytuacji zapraszamy uczniów na godz. 9:00 na spotkania z wychowawcami swoich klas. Nauczyciele będą czekać na uczniów w wyznaczonych klasach od godz. 8:00. Po spotkaniu, tj. ok 9:45, dzieci będą mogły wrócić do domów.
Po spotkaniu nauczycieli i dzieci, które potrwa ok. 45 minut, możliwe będzie spotkanie chętnych rodziców z wychowawcami klas.
Dzieci czekające na rodziców oraz na transport powrotny szkołobusem będą przebywać na świetlicy pod opieką wychowawców świetlicy. Świetlica w dniu 1 września czynna będzie do godz. 11:30.
Przypominamy, że przebywanie uczniów w częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia) wiąże się z zakładaniem maseczek ochronnych.

 

Jesteśmy gotowi na przyjęcie dzieci

Ostatnim etapem przygotowań przedszkola i szkoły na przyjecie dzieci była dezynfekcja całej placówki: sal, korytarzy, łazienek i szatni. Dezynfekcję powierzyliśmy profesjonalistom. Zdjęcia kliknij (więcej…)

Kilka uwag przed początkiem roku szkolnego. Prosimy przeczytać artykuł w całości

Kilka uwag przed początkiem roku szkolnego. Prosimy przeczytać do końca.
 
1. Uwaga rodzice dzieci z klasy pierwszej (i nie tylko)
 
Chociaż sam przebieg uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyć się musi bez udziału rodziców (takie są wytyczne zewnętrzne, chodzi o uniknięcie kontaktu osoby dorosłej z nie swoim dzieckiem), oczywiście będziecie Państwo mogli tego spotkać się z nauczycielami.
 
Może to nastąpić po uroczystości, a więc ok. godz. 10:00. Dzieci tych Państwa przejdą wówczas na świetlicę i poczekają na Państwa. Spotkanie z nauczycielami odbywać się będzie w rygorze sanitarnym. Prosimy zabrać maseczki i rękawiczki ochronne.
 
2. W czasie zajęć dzieci przebywające w klasach nie muszą nosić maseczek ochronnych. Maseczki obowiązują w częściach wspólnych, na korytarzach (ze względu na duże zagęszczeni w szkole).
 
3. Przerwy międzylekcyjne dzieci będą spędzać na korytarzach rotacyjnie. Co druga przerwa na korytarzu, co druga w klasie pod nadzorem nauczyciela. Unikniemy w ten sposób dużego zagęszczenia.
 
4. Przyprowadzenie i odbiór dzieci: wejściem głównym wchodzą wyłącznie dzieci przedszkolne, dzieci szkolne korzystają wyłącznie z wejścia do szatni szkolnej. Reszta wytycznych została opisana w procedurach, które opublikowaliśmy w dokumentach zamieszczonych na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 
5. Regulamin pracy świetlicy zostanie opublikowany wkrótce i zapisy będą prowadzone on-line. Pierwszeństwo w zapisaniu na świetlicę będą miały dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo, pracowników służby zdrowia, etc.
 
6. Jest już gotowy plan zajęć na nowy. Do dziennika można się zacząć logować już od 1 września. Rodzicom dzieci z klasy pierwszej i rodzicom nowo zapisanych do szkoły dzieci wyślemy loginy i hasła do dziennika na ich e-maile. Ci z Państwa, którzy nie podali adresów e-mail, otrzymają loginy i hasła od wychowawców klas, do których chodzą ich dzieci.

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników ZSP w Rogozinie

Na stronie ZSP w Rogozinie w zakładce „Dokumenty do pobrania” opublikowano procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników ZSP w Rogozinie. Łącznie sześć dokumentów – 3 dla przedszkola i 3 dla szkoły.
Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ to znajdujące się w nich zapisy unormują życie placówki w rzeczywistości koronawirusowej. Bezpośredni link to strony z dokumentami http://sp-rogozino.pl/?page_id=18

Rozkład jazdy szkołobusa i transport dzieci 1 września

Na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, zamieszczono rozkład jazy szkołobusa, dowożącego dzieci do naszej placówki. Bezpośredni link do pliku tutaj http://sp-rogozino.pl/wp-content/uploads/2020/08/Rozk%C5%82ad-jazdy-szko%C5%82obusa-dowo%C5%BC%C4%85cego-dzieci-do-ZSP-w-Rogozinie-w-roku-szkolnym-2020-2021.pdf

Informujemy również, że 1 września, a więc w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, ze względu na innych charakter tego dnia, kursy będą nieco różnić się od standardowych. Kursy poranne rozpoczną się godzinę później, a więc do czasu odjazdu podanego w rozkładzie należy dodać jedną godzinę. Kursy powrotne będą o godzinie 10:00 dla dzieci z klas 1-4 i o 11:00 (o ile zbierze się grupa chętnych) dla dzieci z klas 5-8.

Prosimy zapewnić dzieciom maseczki ochronne na czas przebywania w pojeździe.

Wrześniowe zebrania i spotkania z Rodzicami

Drodzy Rodzice!
 
W czwartek, 3 września, zapraszamy Państwa na spotkanie w sprawie omówienia funkcjonowania przedszkola i szkoły w dobie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Podczas spotkania zapoznamy Państwa z obowiązującymi w szkole wytycznymi, odpowiemy na pytania i – mamy nadzieję – rozwiejemy obawy i wątpliwości.
 
Harmonogram spotkań: godz. 15:00-15:30 dla Rodziców dzieci przedszkolnych; 15:45-16:15 dla Rodziców dzieci z klas I-IV; 16:30-17:00 dla Rodziców dzieci z klas V-VIII. Spotkania odbędą się na dziedzińcu szkoły. W przypadku niepogody zaprosimy Państwa do budynku szkoły.
 
Organizacyjne zebrania z rodzicami poszczególnych klas i grup przedszkolnych (omówienie spraw klasy/grupy, podpisanie zgód na zajęcia itp.) odbywać się będą w trzecim tygodniu września (między 14 a 18 września). Wychowawcy podadzą terminy indywidualnie. Aby uniknąć dużego zgromadzenia, nie przewidujemy wówczas zebrania ogólnego.
 
Na spotkania prosimy zabierać ze sobą maseczki ochronne.

Wytyczne w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego w szkole i w przedszkolu 1 września 2020 r.

Szanowni Państwo!
 
W dniu 01.09.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 
SZKOŁA
 
Przy sprzyjającej pogodzie uroczystość odbędzie się na obiekcie „Orlik” (po czym dzieci z wychowawcami przejdą do szkoły), zaś w przypadku deszczu spotkania z wychowawcami klas odbędą się w głównym budynku Zespołu z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GiS.
 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego obywać się będzie bez obecności rodziców. Przyprowadzenie i odbiór dzieci tego dnia odbywać się będzie zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi, podobnie jak spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami (indywidualnie, po zakończeniu uroczystości, z zachowaniem obostrzeń).
 
Dzieci objęte dowożeniem będą mogły skorzystać z transportu basem (do szkoły i z powrotem) zgodnie z rozkładem jazdy, opublikowanym na stronie szkoły w piątek, 28 sierpnia 2020 r.
 
1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odebrani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść tylko do przedsionka szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Po wejściu do szkoły uczniowie samodzielnie kierują się do swoich sal lekcyjnych:
a) klasa I – sala nr 1 (na parterze przy szatni),
b) klasa II – sala nr 14
c) klasa III – sala nr 13
d) klasa IV – sala nr 12
e) klasa V – sala nr 22 b
f) klasa VI – sala nr 15
g) klasa VII a – sala nr 22 a
h) klasa VII b – sala nr 21
i) klasa VIII – sala gimnastyczna
5. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów mogą spotkać się z wychowawcami klas po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania.
 
Procedury przebywania uczniów w szkole podczas zajęć od 2 września 2020 r. zostaną opublikowane 26 sierpnia 2020 r. na stronie szkoły www.sp-rogozino.pl.
 
PRZEDSZKOLE
 
01.09.2020 r. rozpoczyna pracę od godziny 6.30 z zachowaniem procedur ustalonych na czas epidemii w roku szkolnym 2019/2020 (dzieci wchodzą głównym wejściem do budynku). Nie przewiduje się specjalnej uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 
1.Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.
2.Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do przedsionka/wiatrołapu budynku placówki. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Pracownik przedszkola w obecności rodzica/prawnego opiekuna, mierzy dziecku temperaturę.
3.W szatni przebywają jedynie dzieci i pracownicy przedszkola.
4.W razie jednoczesnej obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz do momentu, aż poprzednia osoba opuści przedszkole.
5.Każdy rodzic/opiekun musi mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
6.Po wyjściu z szatni dziecko udaje się wraz z pracownikiem przedszkola do łazienki, gdzie myje dokładnie ręce, a następnie wchodzi do sali.
7.Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
8.Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.
9.Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.
10.Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji np. podwyższoną temperaturę.
11.Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej.
12.Rodzic zobowiązany jest codziennie rano dostarczyć aktualne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i przekazać je pracownikowi przedszkola (druk oświadczenia otrzyma od pracownika przedszkola w chwili odbioru dziecka z placówki).
13.Dzieci przyprowadzane mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe.
14.Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostanie umieszczona w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Nowe monitory interaktywne zamontowane w trzech klasach

Czerwiec i lipiec okazały się bardzo pracowite dla Rady Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rogozinie. W wyniku bardzo skrupulatnych i dokładnych analiz, wielogodzinnych rozmów oraz owocnych spotkań Rada Rodziców wyłoniła na drodze przetargu kontrahenta, który zobowiązał się dostarczyć oraz zamontować statyw do monitora interaktywnego oraz dwa monitory multimedialne w Szkole Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie. Rada Rodziców podjęła współpracę z firmą DanTech z Płocka, która od 1997 r. zachowuje wysoką jakość oraz współpracuje ze starannie dobranymi producentami sprzętu, dzięki czemu mamy pewność, że oferowane urządzenia będą działać bez zarzutu.

W połowie lipca 2020 r. firma dostarczyła oraz zamontowała statyw do monitora typ Avtek TouchScreen Mobile Stand Pro oraz dwa monitory multimedialne LG 65TR3BF. Sale numer 15 i 22a Szkoły Podstawowej zyskały nowoczesny sprzęt, który urozmaici metody oraz formy pracy z uczniami, a także poprawi poziom i warunki kształcenia.

Rada Rodziców od początku kwietnia do końca lipca 2020 r. sumiennie pracowała, aby pozyskać dodatkowe środki – poprzez złożenie do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej WNIOSEK O GRANT w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”, realizację przyznanego dofinansowania oraz sprawozdania końcowego. W ciągu czterech miesięcy pracy Rady Rodziców, reprezentowanej przez panią Ewę Kukawską oraz panią  Martę Ostrowską, Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie zyskała sprzęt o łącznej kwocie 18 787,00 zł. Środki finansowe przekazane przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły, należy rozumieć jako wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowywaniem.

Jesteśmy pewni, iż realizacja GRANTU przyniesie bardzo duże korzyści społeczności szkolnej w najbliższym latach.

 

 

Zdjęcia kliknij (więcej…)

Go to Top