Wpisy z Wrzesień, 2020

Eko-warsztaty w klasie 4.

18 września w klasie IV odbyły się warsztaty o tematyce ekologicznej z zakresu ochrony powietrza. Czym oddychamy, hałas to też zanieczyszczenie oraz kiedy powietrze jest brudne? – o tym wszystkim mówiono podczas warsztatów. Zorganizowano je pod nazwą: „Miasta i wsie chore od smogu i hałasu ‐ czy tak musi być?”.


Warsztaty rozpoczęto pokazem filmu. Prowadząca warsztaty przekazała informacje z zakresu ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, m.in. dotyczące aktualnego stanu powietrza i przyczyn powstawania zanieczyszczeń, ze szczególnym naciskiem na emisję zanieczyszczeń z kominów domów opalanych węglem i drewnem przy użyciu starych kotłów oraz źródeł hałasu. Hałas w środowisku, zwłaszcza hałas powodowany przez ruch drogowy, stanowi poważny problem środowiskowy, wpływający na nasze zdrowie.


Dzieci z klasy IV wykonywały również zadania praktyczne. Ich zadaniem, było posegregowanie odpadów do odpowiednich pojemników. Nie zabrakło również nagród.


Warsztaty przeprowadziła Kamila Zielińska – nauczycielka ZSP w Rogozinie, pracownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.


Partnerzy projektu: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kolorowe maty w przedszkolu

Wyposażyliśmy nasze przedszkole w kolorowe maty do relaksu i zabawy. Od razu przyciągnęły one uwagę dzieci i zapewniły im wygodne miejsce do odpoczynku i zabawy.Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Pobiegliśmy dla Zosi

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca przystąpiła do akcji pomocy dla maleńkiej Zosi (Waleczna Zosia). Chętne dzieci i nauczyciele wzięli udział w biegu dla Zosi oraz w dobrowolnej zbiórce pieniędzy, które trafią na konto https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia Do dalszego przebiegu akcji nominujemy szkoły (oczywiście, jeśli zechcą) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Staroźrebach, Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu. Powodzenia! #biegnijzzosia ❤ ❤ ❤

Zdjęcia z biegu kliknij
(więcej…)

Nasi uczniowie laureatami konkursu „Orły języka angielskiego”

Sześcioro naszych uczniów zostało laureatami konkursu „Orły języka angielskiego”. Konkurs odbył się pod koniec ubiegłego roku szkolnego, więc dopiero teraz dzielimy się tą wspaniałą informacją.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2. do 8. Rozegrany został  w 4 kategoriach wiekowych: kl 2, kl 3-4, kl 5-6, kl 7-8. W konkursie sprawdzana była znajomość zagadnień leksykalnych, gramatycznych, jak również wiedza o krajach anglojęzycznych. Konkurs odbył  się w formie internetowej i został przygotowany w taki sposób, by jego uruchomienie i przeprowadzenie było bardzo proste dla wszystkich, bez względu na wiek czy umiejętności obsługi komputera.

Konkurs miał formę testu składającego się z 21 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Do każdego zadania indywidualnie został ustalony maksymalny czas na jego rozwiązanie. Po wybraniu odpowiedzi nie można było wrócić do zadania. Maksymalnie można było otrzymać 26 punktów.

Z naszej szkoły wzięło udział 11 uczniów z klas 2, 3 oraz 5. Sześcioro uczestników otrzymało tytuł laureata:

Mateusz Stachowicz (klasa 3)22 pkt., laureat V miejsca w kraju;

Kacper Rękawiecki (klasa 3)21pkt., laureat VI miejsca w kraju;

Tomasz Wojciechowski (klasa 4)20 pkt., laureat VII miejsca w kraju;

Małgorzata Gałka (klasa 4)18 pkt., laureatka IX miejsca w kraju;

Krzysztof Paduchowski (klasa 4)18 pkt., laureat IX miejsca w kraju;

Michalina Malinowska (klasa 6)18 pkt., laureatka IX miejsca w kraju;

Pozostałe osoby również uzyskały wyniki na dobrym poziomie, niektórym zabrakło zaledwie jednego lub dwóch punktów do otrzymania tytułu laureata.

Dzieci do konkursu przygotowała nauczycielka języka angielskiego, Joanna Lis.

Gratulujemy!

Dyplomy laureatów kliknij (więcej…)

Zagraliśmy dla walecznej Zosi

Szkolny zespół muzyczny No Name i zespół absolwentów ADHD zagrali dla Walecznej Zosi podczas niedzielnego pikniku w Rogozinie. Zorganizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie impreza pozwoliła zebrać kwotę 17 567,49 zł. na pomoc zmagającej się z ciężka chorobą maleńkiej Zosi. Zespołu przygotował i poprowadził nauczyciel muzyki Norbert Pałysa. Relacja zdjęciowa kliknij

(więcej…)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole

Na podstawie 5. 1. pkt. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnych 2020/2021. Niżej podane terminy uzyskały pozytywną opinię Rady Rodziców, działającej przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie.

Na podstawie w/w przepisów prawnych dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji osiem tego typu dni.

W tych dniach szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze.

A oto te daty:

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej;
4, 5 stycznia 2021 r. – dodatkowe dni wolne po zimowej przerwie świątecznej;
4 maja 2021 r. – przedłużony weekend majowy
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty;
4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

Kalendarze i harmonogramy pracy szkoły

Na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie pojawiły się aktualne dokumenty, dotyczące kalendarza pracy i harmonogramów funkcjonowania szkoły i świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym. I tak w zakładce „Dla Rodziców” zamieściliśmy:

Dla rodziców

Ubezpieczenie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie, podjęła decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu ubezpieczenia. Wybrano firmę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na życie S.A, należącą do Vienna Insurance Group.
 
Składka od dziecka wynosić będzie 40 zł. W tym roku zwolnienia od składki nie są przewidywane, a zatem rodzice, którzy mają życzenie ubezpieczy swoje dzieci, wpłacają za każde dziecko. Wpłat należy dokonywać do 28 września 2019 r. w sekretariacie szkoły.
 
Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczeń dostępne są w na stronie ubezpieczyciela www.compensa.pl
 
W razie szkody rozliczenia odbywają się przez internet na stronie www.compensa.pl. W tym celu można też uzyskać informację u agenta: Emilia Preuss, tel.: 535 557 696
 
Dodać należy, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzic lub opiekun może też wybrać na własną rękę inne towarzystwo ubezpieczeniowe lub zrezygnować z ubezpieczenia.

Walczmy o Zosię!

Szkolny zespół muzyczny No Name, prowadzony przez Norberta Pałysę, włączy się w akcję pomocy Waleczna Zosia. Włączmy się wszyscy! Zapraszamy w najbliższą sobotę do Rogozina na godzinę 14:00.

Ciekawi świata ósmoklasiści

Dla około 300-400 milionów osób angielski to język rodzimy. Co dwudziesty człowiek na świecie to native speaker angielskiego. Najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych (ponad 215 milionów), Wielkiej Brytanii (ok. 60 milionów), Kanadzie (ok. 18 milionów), Australii (ok. 15 milionów), Nigerii, Irlandii, Południowej Afryce oraz Nowej Zelandii (po mniej więcej 4 miliony).

Na lekcjach języka angielskiego poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych. Tym razem zgłębiliśmy na temat poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych – oto kilka prezentacji w wykonaniu w  uczniów klasy 7 podczas zdalnego nauczania.

Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem https://rogozinoweuropie.blogspot.com/

Go to Top