W szkole został przeprowadzony program profilaktyczny „Debata”. Uczestniczyli w nim nasi uczniowie klasy VII i VIII.
 
Program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeprowadzony przez Sebastiana Porębskiego z Centrum Działań Profilaktycznych, z Wieliczki, przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.
 
Program zrealizowany przy współpracy Urzędu Gminy Radzanowo. Koordynatorem był Maria Wieczorek, szkolna pedagog.