Szkolna anglistka, Joanna Lis, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, zorganizowała konkurs muzyczny. Uczniowie podczas pracy zdalnej mogli wykonać nagrania przerobionych przez siebie piosenek w języku angielskim. Zamiast zaśpiewania piosenki, mogli też recytować wiersze. Dzieci przygotowywały się samodzielnie lub przy pomocy rodziców. Zadanie wszystkim wyszło znakomicie. Uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Poniżej przykłady prezentacji, kliknij