Na podstawie 5. 1. pkt. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnych 2020/2021. Niżej podane terminy uzyskały pozytywną opinię Rady Rodziców, działającej przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie.

Na podstawie w/w przepisów prawnych dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji osiem tego typu dni.

W tych dniach szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze.

A oto te daty:

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej;
4, 5 stycznia 2021 r. – dodatkowe dni wolne po zimowej przerwie świątecznej;
4 maja 2021 r. – przedłużony weekend majowy
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty;
4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele