Drogie Dzieci! Szanowni Rodzice!

1. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził od poniedziałku, 26 października 2020 r., nauczanie zdalne w klasach IV-VIII.

2. Zasady nauczania zdalnego w naszej szkole zostały już Dzieciom i Rodzicom przesłane. Nie mniej, wychowawcy klas przypomną je dziś lub jutro w osobnej wiadomości na dzienniku Librus.

3. Wychowawcy klas prześlą również Rodzicom i Dzieciom plan zdalnych lekcji z podziałem na grupy. Dziś również przeszkoliliśmy wszystkie dzieci z zasad tej formy pracy, którą uruchomimy od poniedziałku.

4. Rodziców, którzy chcą wypożyczyć komputery do pracy zdalnej, zapraszamy jutro, tj. w sobotę 24 października, w godz. 11:00-13:00, do szkoły po ich odbiór i podpisanie umowy użyczenia. Miejmy nadzieję, że sprzętu starczy dla wszystkich chętnych, ponieważ klasy I-III nie przechodzą na zdalne i muszą korzystać z komputerów w szkole.

5. W przypadku pytań proszę o telefon: 662 240 700, e-mail: rmajewski@sp-rogozino.pl lub wysłanie wiadomości na Librusie.

Z poważaniem

Robert Majewski

Dyrektor ZSP w Rogozinie