W związku z powrotem dzieci z klas I-III do szkoły (nauczanie stacjonarne na terenie placówki), dowożenie dzieci odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

– kursy poranne bez zmian

– kursy popołudniowe: 12:45 i 14:40.

Dożywianie dzieci – zgodnie z informacją otrzymaną z GOPS-u – jest nadal wstrzymane. Prosimy rodziców o wyposażenie dzieci w prowiant na czas pobytu w szkole.

Świetlica szkolna w czasie nauczania zdalnego działać będzie bez zmian: 6:30 – 16:30.