Tegoroczne wakacje dyrekcja oraz nauczyciele fizyki, chemii, przyrody i geografii (Jolanta Sochacka, Małgorzata Racka i Kamil Jakubowski) spędzili wyjątkowo pracowicie. W lipcu napisali wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dotację na zakup niezbędnych pomocy naukowych w ramach rezerwy oświatowej. Gmina Radzanowo złożyła go i wkrótce okazało się, że otrzymaliśmy na ten cel aż 75 tys. złotych.

W ostatnich dniach dotarły do nas zakupione pomoce, m.in. ogromny monitor interaktywny, mikroskopy elektroniczne, modele 3D atomu, ludzkiego ciała, komórki roślinnej i zwierzęcej, model korzenia, urządzenia do pomiarów elektrycznych i wiele, wiele innych.

Dziś młodzież szkolna rozpakowywała paczki i wspólnie z nauczycielami wyposażała szkolne pracownie.

Jesteśmy przekonani, że dokonane zakupy przyczynią się do polepszenia oferty edukacyjnej szkoły.

Zdjęcia kliknij