Z opóźnieniem publikujemy relację zdjęciową ze szkolnej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja. W akademii przygotowanej pod kierunkiem Agnieszki Wójcik, Norberta Pałysy i Marleny Kącickiej, wzięły udział dzieci z klasy szóstej i muzycy ze szkolnego zespołu No Name.