Już niedługo Narodowe Święto Niepodległości. Ogłaszamy konkurs na „Najpiękniejszy Kotylion Narodowy”
Regulamin międzyklasowego konkursu plastyczno-technicznego z okazji Święta Niepodległości „Najpiękniejszy kotylion narodowy”
 
Organizator: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
 
Cele konkursu:
 
Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, integracja klas oraz rozwijanie zdolności manualnych.
 
Warunki i zasady uczestnictwa:
 
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie, w kategorii klas:
1. I – III
2. IV – VII
• Każda klasa w wybranym przez siebie dniu, wykonuje jeden, wspólny kotylion dowolnej wielkości (jednak minimum 50 cm średnicy) i dowolną techniką np: papier, włóczka, filc, wstążka natomiast kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP , czyli „Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz.
• Każda klasa może wykonać jedną pracę;
• Kotylion powinien zawierać na odwrocie: klasę
• Prace konkursowe należy oddać do sekretariatu szkolnego do 09.11.20017r.
• Powołana komisja będzie oceniała prace konkursowe pod względem pomysłowości oraz estetyki prac;
• Oddane prace konkursowe stają się własnością szkoły i będą stanowiły dekorację podczas obchodów Święta Niepodległości w szkole;
• Lista laureatów zostanie ogłoszona w trakcie uroczystości obchodów święta Niepodległości tj. 10.11.2017r.
Nagroda to: DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PRAC DOMOWYCH dla pierwszego miejsca w każdej kategorii.