Samorząd Uczniowski naszej szkoły wyszedł z inicjatywą wprowadzenia w szkole akcji „Szczęśliwy Numerek”. Dyrekcja wyraziła zgodę. Akcja polegać będzie na losowaniu dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) przez Samorząd Uczniowski, w sekretariacie szkoły, „szczęśliwego numerka”. Uczniowie, którzy posiadają w dzienniku lekcyjnym wylosowany numer, tego dnia nie będą odpytywani i nie będą musieli pisać niezapowiedzianych kartkówek. Akcja nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, braku prac domowych oraz przygotowania do zajęć.
 
„Szczęśliwy Numerek” zaczynamy już w najbliższy czwartek, 30 listopada 2017 r. Życzymy wszystkim dobrej zabawy.