Ze względu na silne mrozy kompleks boisk sportowych Orlik w Rogozinie zostanie otwarty 12 marca 2018 r.