Melodia, podobnie jak pogoda, miewa różne nastroje. W marcu instrumenty smyczkowe – skrzypce i wiolonczela pokazały uczniom jak różnorodny i zmienny może być świat muzyki.