Na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania” umieszczono „Harmonogram pracy świetlicy szkolnej” z podziałem na dni, godziny, klasy i nauczycieli opiekunów.