Zanim zaczną się prace ziemne, uprawniony geodeta wyznaczył miejsce, w którym stanie nowa szkoła. Tym samym był to pierwszy wpis do dziennika budowy. W wytyczaniu miejsca uczestniczył też Sylwester Ziemkiewicz  – Wójt Gminy Radzanowo, Marcin Kuczkowski – sekretarz urzędu gminy i Robert Majewski – dyrektor szkoły.

W chwili obecnej opracowywany jest trzeci przetarg, który miejmy nadzieję wyłoni wykonawcę.