Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca:Aleksandra Kucharska kl.VII

Zastępca przewodniczącej:Bartłomiej Kruk kl.VII

Skarbnik:Damian Jędrzejczak kl. VII

Sekretarz: Szymon Bieńkowski kl. VII

Łącznik z klasami młodszymi:Damian Pejta kl. VII

 

Poczet Sztandarowy:

Aleksandra Kucharska kl. VII

Bartłomiej Kruk kl. VII

Agata Wawszczak kl.VII

Go to Top