Nasi uczniowie laureatami konkursu „Orły języka angielskiego”

Sześcioro naszych uczniów zostało laureatami konkursu „Orły języka angielskiego”. Konkurs odbył się pod koniec ubiegłego roku szkolnego, więc dopiero teraz dzielimy się tą wspaniałą informacją.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2. do 8. Rozegrany został  w 4 kategoriach wiekowych: kl 2, kl 3-4, kl 5-6, kl 7-8. W konkursie sprawdzana była znajomość zagadnień leksykalnych, gramatycznych, jak również wiedza o krajach anglojęzycznych. Konkurs odbył  się w formie internetowej i został przygotowany w taki sposób, by jego uruchomienie i przeprowadzenie było bardzo proste dla wszystkich, bez względu na wiek czy umiejętności obsługi komputera.

Konkurs miał formę testu składającego się z 21 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Do każdego zadania indywidualnie został ustalony maksymalny czas na jego rozwiązanie. Po wybraniu odpowiedzi nie można było wrócić do zadania. Maksymalnie można było otrzymać 26 punktów.

Z naszej szkoły wzięło udział 11 uczniów z klas 2, 3 oraz 5. Sześcioro uczestników otrzymało tytuł laureata:

Mateusz Stachowicz (klasa 3)22 pkt., laureat V miejsca w kraju;

Kacper Rękawiecki (klasa 3)21pkt., laureat VI miejsca w kraju;

Tomasz Wojciechowski (klasa 4)20 pkt., laureat VII miejsca w kraju;

Małgorzata Gałka (klasa 4)18 pkt., laureatka IX miejsca w kraju;

Krzysztof Paduchowski (klasa 4)18 pkt., laureat IX miejsca w kraju;

Michalina Malinowska (klasa 6)18 pkt., laureatka IX miejsca w kraju;

Pozostałe osoby również uzyskały wyniki na dobrym poziomie, niektórym zabrakło zaledwie jednego lub dwóch punktów do otrzymania tytułu laureata.

Dzieci do konkursu przygotowała nauczycielka języka angielskiego, Joanna Lis.

Gratulujemy!

Dyplomy laureatów kliknij (więcej…)

Zagraliśmy dla walecznej Zosi

Szkolny zespół muzyczny No Name i zespół absolwentów ADHD zagrali dla Walecznej Zosi podczas niedzielnego pikniku w Rogozinie. Zorganizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie impreza pozwoliła zebrać kwotę 17 567,49 zł. na pomoc zmagającej się z ciężka chorobą maleńkiej Zosi. Zespołu przygotował i poprowadził nauczyciel muzyki Norbert Pałysa. Relacja zdjęciowa kliknij

(więcej…)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole

Na podstawie 5. 1. pkt. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnych 2020/2021. Niżej podane terminy uzyskały pozytywną opinię Rady Rodziców, działającej przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie.

Na podstawie w/w przepisów prawnych dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji osiem tego typu dni.

W tych dniach szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze.

A oto te daty:

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej;
4, 5 stycznia 2021 r. – dodatkowe dni wolne po zimowej przerwie świątecznej;
4 maja 2021 r. – przedłużony weekend majowy
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty;
4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

Kalendarze i harmonogramy pracy szkoły

Na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie pojawiły się aktualne dokumenty, dotyczące kalendarza pracy i harmonogramów funkcjonowania szkoły i świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym. I tak w zakładce „Dla Rodziców” zamieściliśmy:

Dla rodziców

Ubezpieczenie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie, podjęła decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu ubezpieczenia. Wybrano firmę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na życie S.A, należącą do Vienna Insurance Group.
 
Składka od dziecka wynosić będzie 40 zł. W tym roku zwolnienia od składki nie są przewidywane, a zatem rodzice, którzy mają życzenie ubezpieczy swoje dzieci, wpłacają za każde dziecko. Wpłat należy dokonywać do 28 września 2019 r. w sekretariacie szkoły.
 
Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres ubezpieczeń dostępne są w na stronie ubezpieczyciela www.compensa.pl
 
W razie szkody rozliczenia odbywają się przez internet na stronie www.compensa.pl. W tym celu można też uzyskać informację u agenta: Emilia Preuss, tel.: 535 557 696
 
Dodać należy, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzic lub opiekun może też wybrać na własną rękę inne towarzystwo ubezpieczeniowe lub zrezygnować z ubezpieczenia.

Walczmy o Zosię!

Szkolny zespół muzyczny No Name, prowadzony przez Norberta Pałysę, włączy się w akcję pomocy Waleczna Zosia. Włączmy się wszyscy! Zapraszamy w najbliższą sobotę do Rogozina na godzinę 14:00.

Ciekawi świata ósmoklasiści

Dla około 300-400 milionów osób angielski to język rodzimy. Co dwudziesty człowiek na świecie to native speaker angielskiego. Najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych (ponad 215 milionów), Wielkiej Brytanii (ok. 60 milionów), Kanadzie (ok. 18 milionów), Australii (ok. 15 milionów), Nigerii, Irlandii, Południowej Afryce oraz Nowej Zelandii (po mniej więcej 4 miliony).

Na lekcjach języka angielskiego poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych. Tym razem zgłębiliśmy na temat poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych – oto kilka prezentacji w wykonaniu w  uczniów klasy 7 podczas zdalnego nauczania.

Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem https://rogozinoweuropie.blogspot.com/

Rada Rodziców podsumowuje współpracę z firmą Levi Strauss Płock

Szanowni Państwo,

czas podsumować działania w ramach tzw. Community Day, dnia w którym pracownicy zatrudnieni w płockim zakładzie Levi Strauss robią coś pożytecznego dla lokalnego środowiska, a zarazem coś fajnego i oryginalnego. Współpracę z Levi’sem zawdzięczamy pani Jolancie Brudzyńskiej mieszkance Rogozina, która pracuje w płockiej fabryce.

W 2017 r. Community Day odbywał się pod hasłem szeroko rozumianej tolerancji. Piętnaście pań, które pracują w zakładzie Levi’s, odwiedziło naszą szkołę i  wspólnie z uczniami i nauczycielami wykonało kompozycję plastyczną, a ukończone makaty zawisły w każdej klasie. Tego roku w ramach Dnia Wspólnoty Levi’s przeprowadził również akcję „Giving Back to School”, polegającą na wykonaniu regałów ze skrzynek po jabłkach oraz kwietników z materiałów przeznaczonych do recyklingu. W kolejnym roku szesnaście wolontariuszek (pracownic Levi’sa) uczyło dzieci z klas I-IV kroju i szycia. Pod ich czujnym okiem dzieci wykonały poduszki, które ozdobiły później kolorowymi aplikacjami i guzikami, a skończone przepiękne prace uczniowie wzięli do domów.

Dzięki wspaniałej akcji firmy Levi Strauss, mającej na celu rozwijanie związków w ramach Dnia Wspólnoty możliwy był kolejny projekt realizowany w ubiegłym roku szkolnym. Był  to Grant w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły nasza placówka zyskała kolejne monitory multimedialne.

Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować pani Joli Brudzyńskiej oraz jej koleżankom z pracy za wybór Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, za zaangażowanie i pracę oraz za cudowne podejście do dzieci. To co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat to zasługa fantastycznych ludzi pracujących w płockiej fabryce Levi’s. Jesteśmy bardzo wdzięczni i liczymy na współpracę w kolejnych latach.

Podziękowania składamy najwspanialszemu Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie za możliwość przeprowadzenia akcji z udziałem firmy Levi Strauss oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywne zaangażowanie się w Dzień Wspólnoty oraz pomoc podczas realizacji akcji.

Pragniemy również podziękować paniom z Anielskiego Kredensu, które poświęciły swój czas i pomagały podczas przygotowań, a także podczas realizacji projektu Community Day.

Oczywiście dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom i dzieciom za chęci do pracy, za zainteresowanie oraz za wzorową współpracę. Bez Was nie było by tych akcji.

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i liczymy na kolejne piękne i rozwijające projekty realizowane w ramach Community Day z firmą Levi’s.

 

Z poważaniem

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hinca w Rogozinie

Dowożenie dzieci. Kontrola policji nie wykazała nieprawidłowości

Dziś policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Płocku dokonali kontroli autobusu, którym dzieci będą dowożone do szkoły. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Protokoły pokontrolne znajdują się w dokumentacji szkoły.

Dożywianie i stypendium szkolne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie istnieje możliwość ubiegania się o organizację dożywiania (obiadów w szkole) oraz otrzymania stypendium szkolnego.

Kryteria dochodowe:

  • stypendium szkolne do 528 zł. netto na osobę w rodzinie. Wnioski należy składać do 15 września 2020 r. Wnioski do pobrania na stronie GOPS Radzanowo lub bezpośrednio w instytucji. Preferowana jest ta druga droga, bowiem pozwala ona na bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym, który wyjaśni całą procedurę składania wniosków.
  • dożywianie 792 zł. netto na osobę w rodzinie. Wnioski do pobrania na stronie GOPS Radzanowo lub bezpośrednio w instytucji. Preferowana jest ta druga droga, bowiem pozwala ona na bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym, który wyjaśni całą procedurę składania wniosków.

Po uruchomieniu dożywiania będzie istniała możliwość wykupienia obiadów dla pozostałych chętnych dzieci. Poinformujemy o tym w osobnej wiadomości. Po tym chętnych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 24 263 77 77 lub pod adresem e-mail: sekretariat@sp-rogozino.pl

Szczegóły na stronie GOPS Radzanowo. Link do strony: https://www.radzanowo.pl/jednostki-gminne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej

Go to Top