escort ankara bayan escort bayan ankara escort bayan bayan escort ankara escort bayan ankara

Pedagog szkolny
Pedagog szkolny
środa, 06 kwietnia 2011 18:32

Pedagog Szkolny

Maria Wieczorek

 

 

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW:

Poniedziałek od 8:00 do 10;00, Wtorek od 12.15 do 12.40

 

GODZINY PRACY SZKOLNEJ

Poniedziałek 8.00 – 13.30,

wtorek 12.15 – 16.30,

piątek – praca w Komisji Gminnego Zepołu Interdyscyplinarnego

 

Zadania Pedagoga

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • Praca w KOMISJI GMINNEGO ZESPOŁ€ INTERDYSCYPLINARNEGO


Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania jak:

 • Współpraca z wychowawcami,

 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych (porady, szkolenia, warsztaty),

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,

 • Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,

 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,

 • Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia,

 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej.

 
ankara escort escort ankara escort bursa ankara escort bayan ankara gunluk ev ankara yemek servisi ankara kuru temizleme