escort ankara bayan escort bayan ankara escort bayan bayan escort ankara escort bayan ankara

Samorząd Szkolny
Samorząd Szkolny
środa, 06 kwietnia 2011 15:50
-

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie:

 

Przewodnicząca: Agnieszka Gralewska

Zastępca przewodniczącej: Oliwia Malczyk

Sekretarz: Oliwia Szczepańska

Skarbnik: Mariusz Zdziemborski

Łącznik z klasami młodszymi: Paulina Petakiewicz

Organizatorów dyskotek szkolnych – obsługa sprzętu nagłaśniającego: Dawid Owczarski

 

Harmonogram działań samorządu uczniowskiego w 2013/2014 roku


Lp.

Zadania

Forma realizacji


1.


Wybór Prezydium Samorządu UczniowskiegoZapoznanie (przypomnienie) regulaminu SU.

Przedstawienie regulaminu wyborów.

Przeprowadzenie wyborów.

Ogłoszenie wyników na tablicy SU.

 

2.


Zorganizowanie spotkania Prezydium Samorządu UczniowskiegoOkreślenie zadań na nowy rok szkolny.

Zebranie propozycji od Prezydium SU.

Napisanie planu pracy SU.

3.


Przygotowanie dekoracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Przygotowanie dekoracji na akademię dla wszystkich pracowników szkoły.


4.


JasełkaPrzygotowanie dekoracji oraz kartek bożonarodzeniowych


5.


Zabawa karnawałowaZorganizowanie zabawy karnawałowej.

Konsultacja z wychowawcami klas.


6.


Prace ciągłe


Spotkania z Samorządem Uczniowskim.

Zagospodarowanie tablicy ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Dyskoteki szkolne.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.


7.


Kronika Szkolna.
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych do prowadzenia kroniki.

8.


Przeprowadzenie akcji

„Góra Grosza”


Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zbiórkę, przeliczanie oraz pakowanie monet


9.


Przeprowadzenie akcji

„Paczka Świąteczna”Wyznaczenie osób odpowiedzialnych

 

 


 
ankara escort escort ankara escort bursa ankara escort bayan ankara gunluk ev ankara yemek servisi ankara kuru temizleme