Wpisy z Marzec, 2021

Funkcjonowanie przedszkola w czasie zamknięcia

W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid–19 i zamknięciem przedszkoli od dnia 27.03.2021 do 09.04.2021 r.  informujemy:

  • Przedszkole Samorządowe w Rogozinie będzie funkcjonowało w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS i zapewni opiekę dzieciom  służb medycznych i  mundurowych;
  • dla pozostałych przedszkolaków zadania do wykonani w domu będą przesyłane codziennie drogą mailową (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku szkolnym);
  • informacje i materiały (np. karty pracy) przekazywane będą przez wychowawczynie na Państwa adresy e-mail wraz ze szczegółową instrukcją wykonania;

Informacje również można będzie uzyskać w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u nauczycielek poprzez e-mail lub telefonicznie:

sekretariat@sp-rogozino.pl – główny e-mail przedszkola

bkisio@sp-rogozino.pl – wychowawczyni Beata Kisio

apalysa@sp-rogozino.pl – wychowawczyni Anna Pałysa

24 263 77 77 – telefon do sekretariatu

Jest decyzja rządu: zamknięte przedszkola i żłobki

Od 27 marca będą zamknięte przedszkola. Placówki zostaną zamknięte na czas dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający święta Wielkanocne i tydzień po świętach.

W związku z tym jutro (w piątek) podamy Państwu informacje dotyczące zasad funkcjonowania naszego przedszkola w okresie najbliższych dwóch tygodni. Zostaną one opublikowane na Facebooku, na stronie placówki www.sp-rogozino.pl oraz wychowawcy grup przedszkolnych wyślą je Państwu na podane adresy e-mail.

Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor ZSP w Rogozinie

Powitanie wiosny w przedszkolu

Dziś od samego rana w przedszkolu Dzielne Skrzaty i Odważne Krasnoludki czekały na wycieczkę, podczas której szukały pierwszych wiosennych kwiatów i śladów budzącej się do życia wiosennej przyrody.

Topienie Marzanny, niegdyś bardzo popularne, zastępuje się coraz częściej spacerem z Marzanną. Dzięki temu chronimy nasze rzeki przed zaśmiecaniem. I choć marcowa pogoda nie zawsze sprzyja spacerom, to dziś słoneczko wraz z przedszkolakami ani myślały odpuszczać Pani Zimie. Galeria zdjęć kliknij

(więcej…)

Organizacja nauki zdalnej dla klas I-III w dniach 22 marca – 9 kwietnia 2021 r. (przeczytaj całość)

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!


Decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej od 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku będzie obowiązywał tryb nauki zdalnej dla klas I-III (dla klas IV-VIII ten tryb obowiązuje do odwołania).


A oto ogólne zasady nauczania zdalnego, które będą obowiązywały dla klas I-III w dniach 22.03 – 09.04.2021 r.:


• Nauczanie zdalne będzie odbywało się – tak jak poprzednio – na platformie TEAMS. Loginy i hasła do kont uczniów są takie jak dotychczas.


• Czas trwania lekcji prowadzonych zdalnie wynosi 30 min.


1. 8:00 – 8:30

2. 8:55 – 9:25

3. 9:50 – 10:20

4. 10:45 – 11:15

5. 11:50 – 12:20

6. 12:45 – 13:15


• Rodzice dzieci, którzy z różnych powodów nie maja możliwości zorganizowania nauki zdalnej w domu (pracują, nie mają wystarczającego sprzętu komputerowego, słaby Internet, inne osobiste powody) mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie takiej nauki w szkole. Szkoła umożliwi uczniom realizację zajęć.

• Uwaga! W czasie trwania nauczania zdalnego szkoła nie będzie prowadzić dowożenia autokarem. Rodzice dzieci, które będą odbywać naukę w szkole muszą zorganizować ich dowiezienie i odbiór we własnym zakresie.


• Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci bez zmian.
• Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach I-VIII w formie stacjonarnej. Dzieci muszą być dowożone i odbierane przez rodziców na własną rękę.
• Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostają zawieszone.
• Zmiany i informacje o działaniach Zespołu publikuje się na bieżąco na stronie internetowej Zespołu.


Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

W dniach 15-28.03.2021 r. będzie zamknięty

W związku z ograniczeniami nałożonymi przez Rząd RP wynikającymi z przeciwdziałania pandemii wirusa Covid-19 oraz systematycznym wzrostem zachorowań w województwie mazowieckim i w kraju obiekt sportowy „ORLIK” w Rogozinie w dniach 15-28.03.2021 r. będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.

Od 15 marca do 28 marca 2021 r. wprowadzono nauczanie hybrydowe w klasach I-III. Zasady obowiązujące w naszej szkole. Prosimy zapoznać się z całym wpisem.

Szanowni Państwo!

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie zarządza, co następuje:

1. W dniach 15-28 marca 2021 r. nauka w klasach I-III będzie odbywać się w trybie hybrydowym zgodnie z następującym harmonogramem:

• 15-19.03.2021 r. klasa I – nauka zdalna (w domu); klasy II i III – nauka stacjonarna (w szkole);

• 22-26.03.2021 r. klasy II i III – nauka zdalna (w domu), klasa I – nauka stacjonarna (w szkole);

2. Jeżeli rodzice dzieci odbywających naukę zdalną nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków do jej odbywania w domu, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć w szkole;

3. Autobus dowożący dzieci do szkoły będzie kursował zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy;

4. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedyczne, rewalidacyjne) będą odbywały się na terenie szkoły. Rodziców uczniów korzystających z tej formy zajęć (o ile w danym dniu odbywają naukę zdalną) prosimy o samodzielne dostarczenie dziecka do szkoły i odbiór.

Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Zapisanie dziecka do naszej szkoły polega na złożeniu wypełnionego wniosku. Dokument należy pobrać ze strony szkoły www.sp-rogozino.pl. Znajduje się on w zakładce na górze strony głównej: „Dokumenty do pobrania”. Link do wniosku jest też pod tą wiadomością.

Dokument należy wydrukować, wypełnić i przekazać do naszej szkoły. Sposoby przekazania omówione zostały poniżej.

Wprawdzie do naszej szkoły można zapisać dziecko w każdym momencie, ale dla lepszej organizacji placówki najlepiej gdybyście Państwo zrobili to do 26 marca 2021 r.

Wniosek można dostarczyć osobiście, ale nie ma takiej konieczności. Można wysłać go przez e-mail sekretariat@sp-rogozino.pl  W temacie e-maila prosimy wpisać: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Wniosek i klauzulę można też przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25; 09-442 Rogozino. Można też otrzymać te dokumenty i wypełnić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 24 2637777 lub pisząc na adres e-mail: skretariat@sp-rogozino.pl,

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej szkoły i zapraszamy do składania wniosków.

Bezpośrednie linki do pobrania dokumentów rekrutacyjnych:

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do szkoły 2021-2022

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Rogozinie 2021-2022

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 8 marca 2021 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 26 marca 2021 r., do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25. Na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, znajdziecie Państwo (poniższe linki tez są aktywne):

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przejęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15 lub przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres Zespołu: sekretariat@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

  • od 8 do 26 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
  • od 31 marca do 9 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
  • do 12 kwietnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
  • do 12 kwietnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola.
Go to Top