Wpisy z Luty, 2022

Od 1 marca ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca 2022 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 25 marca 2022 r., do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25.

Dokumenty umieszczono na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Również znajdziecie je Państwo klikając na poniższe linki:

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Trzy sposoby składania dokumentów:

Złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15;
Przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino;

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres: sekretariat@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

 • od 1 do 25 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
 • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
 • od 31 marca do 8 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
 • do 12 kwietnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
 • do 12 kwietnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola;

Postępowanie uzupełniające:

 • od 6 do 20 maja – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 27 maja – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną;
 • 27 maja, do godz. 12:00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;
 • 27-30 maja – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;
 • do 2 czerwca – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
 • do 3 czerwca do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola;

25.02 – zabawa karnawałowa. Zmiana organizacji dnia i transportu

Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

25 lutego (piątek) Samorząd Uczniowski organizuje w nasze szkole zabawę karnawałową. Harmonogram dnia:

– 9:00-10:30 – zabawa karnawałowa dla klas I-III;
– 10:40-12:10 – zabawa karnawałowa dla klas V-VIII;

Dowożenie dzieci szkołobusem:

– dojazd dzieci do szkoły bez zmian, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy szkołobusa;

– powrót: klasy I-III godz. 10:45; klasy V i VI godz. 12:20; klasy VII i VIII godz. 13:20.
Wyjazd dzieci z klas V i VI na basen godz. 13:30 – czyli bez zmian (te dzieci czekają na wyjazd na świetlicy szkolnej).

Po uroczystości dzieci mogą wrócić do domów (wymagana zgoda rodziców, przesłana np. na dzienniku Librus lub udzielona pisemnie wychowawcy). Dzieci bez zgody pozostają pod opieką świetlicy szkolnej do czasu czasu zakończenia zajęć, wynikającego z ich planu lekcji.

Przypominamy, że tego dnia ostatni kurs szkolnego autobusu rozpocznie się o 13:20. Późniejszy powrót do domu dziecka odbywa się za zgodą rodziców samodzielnie lub muszą Państwo odebrać dziecko osobiście.

Z poważaniem
Robert Majewski

W końcu mamy bezpieczne przejście dla pieszych

Z radością informujemy, że wieloletnie zabiegi społeczności szkolnej zakończyły się sukcesem. Przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie w końcu będzie bezpieczne. Zainstalowano sygnalizację świetlną „na przycisk” i próg zwalniający. Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo i Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki jak obiecywali, tak doprowadzili sprawę do szczęśliwego finału. Starostwo Powiatowe w Płocku na modernizację przyszkolnego przejścia przeznaczyło swoje fundusze i otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. O naszym przejściu mówimy w Kurierze Mazowieckim – mniej więcej od 3 minuty i 20 sekundy programu z dnia 11 litego 2022 roku. Link do programu: https://warszawa.tvp.pl/619054/kurier-mazowiecki

Go to Top