Tuż przed zakończeniem roku szkolnego szkolna pedagog, Maria Wieczorek, przeprowadziła akcję profilaktyczną, dotyczącą promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. W ramach akcji, w której wzięły wszystkie klasy, przeprowadzono konkurs „Poznajmy się. Chcę ci opowiedzieć o…”. Zadaniem każdej klasy było znalezienie tematu, o którym klasa chciałaby opowiedzieć swoim kolegom. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu. Wszystkie klasy zostały nagrodzone upominkami o dyrektora szkoły. Były to gry planszowe, które stały się własnością całej grupy.

Akcje sfinansowano ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.