Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Poznajmy się. Chcę ci opowiedzieć o…

Poznajmy się. Chcę ci opowiedzieć o…

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego szkolna pedagog, Maria Wieczorek, przeprowadziła akcję profilaktyczną, dotyczącą promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. W ramach akcji, w której wzięły wszystkie klasy, przeprowadzono konkurs „Poznajmy się. Chcę ci opowiedzieć o…”. Zadaniem każdej klasy było znalezienie tematu, o którym klasa chciałaby opowiedzieć swoim kolegom. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu. Wszystkie klasy zostały nagrodzone upominkami o dyrektora szkoły. Były to gry planszowe, które stały się własnością całej grupy.

Akcje sfinansowano ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skip to content