Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Anna Mazur z klasy 2 B. zdobywczynią drugiego miejsca na powiatowym konkursie plastycznym

Anna Mazur z klasy 2 B. zdobywczynią drugiego miejsca na powiatowym konkursie plastycznym

Anna Mazur z klasy 2 B. zdobyła II miejsce w powiatowym konkursie literacko-plastycznym „Henryk Sienkiewicz oczami dziecka”. Praca Ani powstała pod kierunkiem jej wychowawczyni Małgorzaty Majewskiej.

… w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy” – tak głosi senacka uchwała z 18 grudnia 2015 roku ustanawiająca rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewiczawybitnego pisarza, publicysty i podróżnika.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 21 grudnia 2015 roku uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu”, bowiem w tym roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci wielkiego pisarza.

Starostwo Powiatowe w Płocku wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku chcąc w szczególny sposób uczcić Jego pamięć głosiło konkursliteracko – plastyczny „Henryk Sienkiewicz naszymi oczami”, który został skierowany do uczniów szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu płockiego.

Konkurs składał się z dwóch części – plastycznej i literackiej. Jego celem było propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, umożliwienie zaprezentowania talentu plastycznego, pobudzenie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów oraz odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.

Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek, zaś patronat medialny Tygodnik Płocki.

Galę finałową, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku 22 kwietnia 2016 roku swoją obecnością zaszczycili: Adam Struzik –Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta, Tomasz Kominek –Dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Agnieszka Olczyk – Twardy – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

Jury obradowało w dwóch składach.

Prace plastyczne oceniało trzyosobowe jury w składzie:

  • Aleksandra Banach – nauczyciel konsultant w zakresie muzyki, plastyki, sztuki, wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.
  • Magdalena Kacperska – specjalista ds. plastyki z Książnicy Płockiej
  • Anna Krusiewicz – nauczyciel języka polskiego, konsultant w zakresie języka polskiego, historii i WOS w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.

Anna Krusiewicz była również członkiem jury oceniającego prace literackie. W skład tego jury weszli również:

  • Leszek Skierski – dziennikarz, prezes i założyciel Płockiego Koła Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autor kilku książek oraz licznych artykułów dotyczących historii lokalnych mediów oraz problemów społeczno-politycznych regionu.
  • dr Marcin Lutomierski – absolwent studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; badacz historii literatury i kultury polskiej, dydaktyk akademicki, Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.

O związkach Henryka Sienkiewicza z ziemią mazowiecką mówiła Urszula Stolarczyk – członek prowadzonej przez Bibliotekę Pedagogiczną sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

Laureatami Konkursu zostali:

Część plastyczna Konkursu, kategoria klas I-III:

Miejsce 1

Zuzanna Stańczak, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu

Nauczyciel: Pani Regina Łopińska

Miejsce 2

Anna Mazur, uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Nauczyciel: Pani Małgorzata Majewska

Miejsce 3

Bartosz Pawlak, uczeń klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie

Nauczyciel: Pani Wiesława Osiak

Część plastyczna Konkursu, kategoria klas IV-VI

Miejsce 1

Agata Szczypińska, uczennica klasy V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

Nauczyciel: Pani Ewa Figiel

Miejsce 2

Klaudia Kaim, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim

Nauczyciel: Pani Renata Jarzyńska

Miejsce 3

Miłosz Witkowski, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Staroźrebach

Nauczyciel: Pani Alicja Amroziak

 

Skip to content