Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Chronimy pszczoły. Otworzyliśmy hotel dla pszczół i trzmieli

Chronimy pszczoły. Otworzyliśmy hotel dla pszczół i trzmieli

Albert Einstein, wybitny fizyk, twórca teorii względności, powiedział: „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół – nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”.
 
Życie owadów zapylających znajduje się w punkcie krytycznym, ponieważ oczekuje się, że będą wypełniały swoje zadania w warunkach coraz bardziej nieprzyjaznego im świata. Dlatego też zdecydowaliśmy się utworzyć na terenie działki szkolnej ogród miododajny, w ramach akcji „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej – etap I”.

 
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu zwiększenie liczebności populacji trzmieli i dzikich pszczół (murarki ogrodowe) poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych.
 
Strefa nektarodajna składa się z 1 hotelu dla owadów zapylających, 4 drzew nektarodajnych (lipa) oraz 100 krzewów (rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca).
 
Liczebność populacji różnych gatunków pszczół ulegają ciągłemu zmniejszaniu. Przyczyną są głównie zmiany w agrokulturze. Odejście od tradycyjnego rolnictwa, bogatego w gatunki roślin uprawnych i chwastów, na rzecz wielkoobszarowych monokultur, stosowanie chemicznych środków roślino- i owadobójczych powoduje niszczenie środowiska życia pszczół, ich bazy pokarmowej, a także samych owadów. A warto pamiętać, że pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.
 
Negatywny wpływ ma również zanik siedlisk wykorzystywanych przez owady, jak skarpy, miedze, śródpolne zakrzaczenia i zadrzewienia. Zanik tradycyjnego budownictwa domów i budynków gospodarczych, z wykorzystaniem drewna i gliny, posiadających dachy ze strzechy pozbawiło wiele gatunków miejsc odbywania rozrodu.
 
Akcję przeprowadziła Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” działając w partnerstwie z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Budowę ogrodów miododajnych dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Skip to content