Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ćwiczenia z pierwszej pomocy

Ćwiczenia z pierwszej pomocy

5 listopada klasy 5. i 6. uczestniczyły w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonych w ramach warsztatów pn. ”Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim”, zorganizowanych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Spotkanie podzielone było na  dwie części teoretyczną i praktyczną. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową oraz jak udzielić pomocy osobom podczas ataku padaczki, zakrztuszeniach czy też przy złamaniach kości. Wolontariusze zadawali również wiele ciekawych pytań, przez co mogli pogłębić swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy. Druga część szkolenia poświęcona była ćwiczeniom praktycznych. Większość osób prawidłowo wykonała resuscytację na fantomie. Koordynatorem akcji w naszej szkole była Kamila Marczak – nauczyciel-opiekun świetlicy szkolnej.

Skip to content