Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Działamy w w europejskim programie eTwinning

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Hińca w Rogozinie rozpoczął pracę europejskim programie eTwinning.

Projekt eTwinning realizowany jest na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Celem eTwinning jest łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Celem pierwszego projektu realizowanego w szkole będzie poszerzenie wiedzy uczniów na temat odkryć i wynalazków XIX i XX wieku i wpływu jaki one mają na życie codzienne człowieka.

Uczniowie za pomocą programów komputerowych takich jak: voki, wix, prezi, speechnotes, skype będą mogli przedstawić swoje propozycje najważniejszych odkryć, kolegom z innych szkół europejskich, partnerów projektu. Szkolnym koordynatorem projektu została Marzena Woźniak-Trojanowska – nauczyciel języka angielskiego.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Skip to content