Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest corocznie 26 września od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Głównym jego celem jest motywacja do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej i kulturowej Europy.

W naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Języków Obcych odbyła się 12 grudnia.

Tego dnia w szkole zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez panią Joannę Lis i panią Sylwię Witkowską.  Przedstawienie pokazywało jak trudno jest zwiedzać świat bez znajomości języków. Uczniowie recytowali wiersze, odgrywali scenki, przedstawiali zwroty grzecznościowe w różnych językach. Żeby urozmaicić uroczystość, podczas przekazywanych informacji wyświetlana była prezentacja. Ponadto dzieci wysłuchały piosenki pt.: „Mam tę moc” w 25 językach.

Nie zabrakło również elementów języka angielskiego. Chłopcy z klasy VIII odegrali śmieszne scenki kabaretowe. Samodzielnie przygotowali do nich stroje i rekwizyty oraz potrzebne dźwięki oddzielające poszczególne części. Dziewczynki z klasy II zaśpiewały piosenki prezentujące kraje oraz pokazujące, że można poznać przyjaciół na całym świecie. Uczennica z klasy IV wypowiadała zdania dopełniające istotność słów piosenki.  Dodatkowo dzieci zaprezentowały piosenkę oraz taniec zachęcający do wspólnej zabawy. Uczniowie z klasy V przedstawili utwór „Lavender” z filmu „Kopciuszek”. Były również łamańce językowe.

Nie zabrakło także kontaktu z widownią. Dzieci musiały odgadywać powitania charakterystyczne dla danego kraju oraz znaczenie idiomów w języku angielskim. 

Włączając się w tą ogólnoeuropejską akcję, zaakcentowaliśmy naszą przynależność do bogactwa językowego i kulturowego Europy.

Celem programu artystycznego, zaprezentowanego przez młodych artystów z klas II-VIII, było pogłębianie wiedzy, wśród naszych uczniów, o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów, a także szerzenie idei wielojęzyczności oraz porozumienia się.

Skip to content