Szanowni Państwo!

21 grudnia (piątek), to ostatni dzień zajęć przed bożonarodzeniową przerwą świąteczną, która trwać będzie od 22 grudnia 2017 r. (sobota) do 06.01.2019 r. (niedziela). Wracamy do szkoły 7 stycznia w poniedziałek.

W najbliższy piątek, tj. 21 grudnia, nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Dzieci przychodzą do szkoły na godz. 08:00. Godziny porannego transportu autobusu dowożącego dzieci, nie ulegają zmianie. O godz. 09:00 odbędą się szkolne Jasełka.

Po Jasełkach, tj. około godz. 10:00, dzieci mogą wrócić do domu. Warunkiem jest przedstawienie wychowawcy lub opiekunowi świetlicy zgody rodzica na wcześniejszy powrót dziecka, udzielonej na piśmie.

Dzieci odjeżdżające do domu autobusem, odjeżdżają wg następującego rozkładu:

– godz. 10:15 odjazd grupy młodszej
– godz. 11:00 odjazd grupy starszej
(podział na grupy ustala opiekunka Małgorzata Pałysa)

Dzieci odwożone autobusem, które nie przedstawią zgody na wcześniejszy powrót do domu (oraz pozostałe, które nie dostarczą zgody), zostają na świetlicy i wracają do domów odbierane przez rodziców. Popołudniowy kurs autobusu nie jest przewidywany.

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na szkolnej świetlicy do godz. 16:30, czyli zgodnie z grafikiem pracy świetlicy.

Z poważaniem
Robert Majewski
dyrektor ZS-P w Rogozinie