Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Kolejny projekt programu „Działaj Lokalnie” w przedszkolu w Rogozinie

Kolejny projekt programu „Działaj Lokalnie” w przedszkolu w Rogozinie

Grupa nieformalna pn. „Młodzi kreatywni”, działająca przy ZSP w Rogozinie, realizując projekt w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, dzięki dotacji w kwocie 2300 zł., zakupiła sprzęt do integracji sensorycznej.

Projekt „7 zmysłów” to odzew na potrzeby dzieci mających różne problemy z odbieraniem świata zewnętrznego! Zaburzenia integracji sensorycznej to jedne z najczęściej diagnozowanych trudności u dzieci. Obecnie w szkole i przedszkolu w Rogozinie uczy się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami, np.: autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i deficytem uwagi. Zakup pomocy, tj. ścieżki sensorycznej oraz torów z równoważnią, w znaczny sposób pomoże tym dzieciom w codziennej zabawie, z jednoczesnym korygowaniem zaburzeń.

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Rogozina, głownie dzieci uczące się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie oraz dzieci zamieszkujące naszą miejscowość. Zestawy paneli sensorycznych i tory są przenośne więc ze tych pomocy będą mogły korzystać również dzieci podczas pikników rodzinnych, „drzwi otwartych”, festynów, obchodów „Dnia Dziecka” i wszystkich imprez lokalnych z udziałem dzieci.

Realizujący projekt nauczyciele mają nadzieję, że zapoczątkuje on realizację nowych przedsięwzięć. Proponowane działania dadzą dzieciom szansę na korygowanie zaburzeń, zabawę i jednoczesną rehabilitację.

Koordynatorem projektu z ramienia ZSP w Rogozinie jest nauczycielka przedszkola Kamila Zielińska.

Skip to content