Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Mamy laureatów w konkursie języka angielskiego

Mamy laureatów w konkursie języka angielskiego

Czworo uczniów z klas VI-VII wzięło udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „The Bat Kid”, który  sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

Wszyscy nasi uczestnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki, a troje z nich  zdobyło punktowane miejsca:

Julia Konieczkowska (klasa VII) – trzecie miejsce (44 punkty)
Marcin Cichocki (klasa VI) – trzecie miejsce (43 punkty)
Jakub Obigowski (klasa VI) – szóste miejsce (39 punktów)

Maksymalnie można było zdobyć 50 punktów.

Uczniów do konkursu przygotowała Joanna Lis, nauczycielka języka angielskiego.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: dla klas IV, V-VI oraz VII-VIII. W jedenastej edycji konkursu wzięło udział 55 szkół  z całej Polski (1442 uczestników). Podczas konkursu uczestnicy mają rozpoznać różne dźwięki, aranżować sytuację według usłyszanej instrukcji, dopasowywać słownictwo do odpowiednich postaci na podstawie usłyszanych wypowiedzi, wykonać zadanie z tekstem piosenki, określać, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, uzupełniać luki w wypowiedziach, składających się z kilku wyrazów oraz dopasować usłyszane dialogi do ilustracji.  Słownictwo obejmuje nazwy zwierząt, ubrań, zawodów, przedmiotów codziennego użytku, środki transportu, odgłosy wykonywanych czynności, ruch uliczny, literowanie, godziny, adresy mailowe, itp. Bardzo ważna jest znajomość przyimków i pisowni wyrazów. Test został pomyślany w ten sposób, aby istniała gradacja trudności od podstawowej po wykraczającą poza program szkoły podstawowej. W zadaniach, w których wymagany jest wybór konkretnej ilości słów (np. w zadaniu z piosenką) wszelkie dodatkowe odpowiedzi są odejmowane od uzyskanej ilości punktów. Konkurs służy pomocą w czasie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i daje okazję do oswojenia się ze stresem egzaminacyjnym podczas jednej z najtrudniejszych jego części tj. słuchania ze zrozumieniem.

Skip to content