Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Na terenie przedszkolnego placu zabaw powstały ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

Na terenie przedszkolnego placu zabaw powstały ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo, Robert Majewski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie i Sekretarz Urzędu Gminy Radzanowo Marcin Kuczkowski otworzyli ścieżkę edukacyjną na terenie przedszkolnego placu zabaw. Pomysłodawczynią i autorką projektu pozyskania funduszy na ten cel była nauczycielka wychowania przedszkolnego Kamila Zileińska.

 
Na terenie Gminy Radzanowo powstały kolejne ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, które są ciekawym pomysłem na zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej oraz doskonałym narzędziem przekazywania wiedzy.
 
Pomysł stworzenia ścieżek powstał w Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” „, która otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżek edukacyjno-przyrodniczych służących do edukacji ekologicznej”.
 
W ramach zadania utworzono 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze przy placówkach edukacyjnych, w tym 2 na terenie gminy Radzanowo, tj.
– przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie – Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie składająca się z 10 tablic;
– na terenie ośrodka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie – WTZ Męczenino – ośrodek dla osób niepełnosprawnych składająca się z 5 tablic;
Ponadto przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach gm. Bulkowo – 5 tablic oraz przy Zielonej Szkole w Sendeniu, gm. Łąck – 4 tablice.
 
Tematyka tablic dotyczy rozpoznawania gatunków drzew rodzimych, zawiera informacje dotyczące biologii, morfologii, różnic między gatunkami, na podstawie których rozpoznać można dane drzewo tj. Klon zwyczajny i klon jawor; Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy; Lipa drobnolistna i lipa szerokolistna; Grab pospolity i buk pospolity; Jodła zwyczajna i świerk pospolity.
 
Ponadto tablice zawierają zdjęcia fauny wraz z opisami gatunków, które objęte zostały ochroną in-situ tj. puszczyk, tracz nurogęś, ropucha zielona, paź królowej, gągoł, bielik.
Na ścieżkach odbywają się zajęcia dydaktyczne, podczas których uczestnikom prezentowana jest przyroda jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem w którym żyje człowiek. Uczestnicy poznają zasady ochrony środowiska, faunę objętą ochroną gatunkową występującą w naszym regionie, uczą się jak rozpoznawać gatunki drzew rodzimych, jak zachowywać się w parku, lesie, tak by nie szkodzić przyrodzie. Uwrażliwiani są na potrzebę ochrony drzew będących schronieniem dla wielu zwierząt.
Ścieżki przyrodnicze zlokalizowane są na terenie szkół i ośrodka edukacji w otoczeniu przedszkoli i centrów kultury, dzięki której czemu zwiększy się świadomość ekologiczna oraz odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze. Wzbogacają kulturę ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tablice edukacyjne to dobry i sprawdzony pomysł na przekazywanie wiedzy o świecie przyrodniczym. Dzięki nim mamy możliwość zdobycia informacji w jaki sposób możemy dbać o nasze środowisko.
Skip to content