Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość, egzaminów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość, egzaminów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!
 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dania 9 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
 
W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli:
 
– termin egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.
 
– Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Z poważaniem,
Robert Majewski
dyr. ZSP w Rogozinie
Skip to content