Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

O przemocy wśród dzieci

O przemocy wśród dzieci

21 marca w przedszkolu i w klasie odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku – Joannę Kudarewko i Annę Ścisłą
 
W klasie I zorganizowano zajęcia ,,Przemoc dzieci względem dzieci”.
 
Cele:
zwiększenie wrażliwości dzieci na krzywdę, wskazanie sposobów radzenia sobie w przypadku doświadczania krzywdy ze strony innego dziecka lub grupy dzieci (co może zrobić ofiara, jak powinien zachować się świadek krzywdzenia), zapoznanie dzieci z definicją pojęć: krzywda fizyczna i krzywda emocjonalna, ukazanie dzieciom skutków doświadczania krzywdy fizycznej i emocjonalnej
Metody: praca w grupie, analiza tekstu, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów.

 
Zajęcia w oddziale przedszkolnym (dzieci młodsze)
„O przemocy wśród dzieci”
 
Cele i metody:
unaocznienie dzieciom, że przeżywają rozmaite sytuacje problemowe na przykładzie przeżyć bohatera przeczytanej bajki, rozmowa nauczająca na temat jak dzieci mogą radzić sobie w sytuacjach problemowych oraz kogo prosić o pomoc, uświadomienie dzieciom w formie przykładów na czym polega krzywdzenie i co przeżywa dziecko skrzywdzone, kształtowanie w dzieciach postawy szacunku wobec innych dzieci poprzez wspólne powtórzenie formuły: „Wszystkie dzieci są bardzo ważne i trzeba je szanować” oraz przypomnienie jak działają magiczne słowa (proszę, dziękuję…)
 
Zajęcia w oddziale przedszkolnym (dzieci starsze)
„O przemocy wśród dzieci”
 
Cele:
Unaocznienie dzieciom czym różnią się od siebie, uświadomienie niepowtarzalności i ważności każdego dziecka, kształtowanie w dzieciach postawy tolerancji i poszanowania praw kolegów i koleżanek, zapoznanie dzieci z pojęciami krzywdy fizycznej i emocjonalnej, przedstawienie skutków doświadczania krzywdy, analizowanie zachowań krzywdzących na podstawie przeżyć bohaterów przeczytanego tekstu.
Metody: praca w grupie, analiza tekstu, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów.
 
Koordynatorką i pomysłodawczynią warsztatów była szkolna pedagog, Maria Wieczorek.
Skip to content