Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Od 1 marca ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 1 marca 2022 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 24 marca 2022 r., do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25.

W związku z budową nowego budynku przedszkola w tym roku rekrutacja będzie odbywać się w dwóch turach:

  • Pierwsza tura dla dwóch grup przedszkolnych (maksymalnie 50 dzieci) od 1 marca do 24 marca 2023 r.
  • Druga tura dla kolejnych dwóch grup zostanie ogłoszona po oddaniu do użytkowania nowego budynku przedszkola. Termin zakończenia prac budowalnych podany przez wykonawcę to czerwiec 2023. Potem nastąpi odbiór budynku przez odpowiednie służby. II tura zostanie ogłoszona po dopuszczeniu budynku do użytkowania.

Dokumenty rekrutacyjne umieszczono na naszej stronie, w zakładce –>Przedszkole->Dokumenty do pobrania – przedszkole.

Również znajdziecie je Państwo klikając na poniższe linki:

W momencie gdy Państwa dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, wypełniacie Państwo:

Trzy sposoby składania dokumentów:

Złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15;
Przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino;

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty (w postaci skanów pdf) można też przesłać e-mailem na adres: sekretariat@sp-rogozino.pl

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem w dwóch turach:

Tura I (2 grupy przedszkolne, każda do 25 dzieci):

od 1 do 24 marca 2023 r. – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;

do 31 marca – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;

31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola;

od 31 marca do 11 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola;

do 14 kwietnia – składanie odwołania do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie; – do 17 kwietnia do godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola.

Tura II – postępowanie uzupełniające (2 grupy przedszkolne, każda do 25 dzieci). Postępowanie uzupełniające (dla kolejnych dwóch grup) zostanie ogłoszone po oddaniu do użytkowania nowego budynku przedszkola. Harmonogram zostanie opublikowany osobnym komunikatem.

Skip to content