Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Od dziś mamy nowy Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Od dziś mamy nowy Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Na wczorajszym posiedzeniu rady pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie uchwalono nowy Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Jest to wymóg reformy oświaty, która weszła w życie od 1 września 2017 r. Reforma wymaga od szkół zmian w zapisach statutów.

Prace nad naszym statutem trwały od września. Zapisy – oparte na polskim prawie – konsultowane były w tym czasie ze wszystkimi organami szkoły: tj. radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowski. Po uzyskaniu pozytywnych opinii od obu rad i samorządu uczniowskiego, statut został uchwalony jednogłośnie przez radę pedagogiczną.

Statut szkoły i przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów placówki. Określa zasady funkcjonowania placówki, prawa i obowiązki wszystkich organów szkoły. Innymi słowy, to taka mała konstytucja placówki oświatowej.

Statut ZS-P w Rogozinie, wraz załącznikami , znajduje się na stronie szkoły, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Skip to content