Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ogromny sukces naszej akcji „Ferie bez nudy 2016”

Ogromny sukces naszej akcji „Ferie bez nudy 2016”

FERIE BEZ NUDY to pomysł, jaki od kilku już lat realizowała dla swoich uczniów Szkoła Podstawowa im. Czeslawa Hińca w Rogozinie wraz z Radą Rodziców. W tym roku organizacja tej formuły wypoczynku dla dzieci i młodzieży przyjęła wymiar ogólno gminny. Było to możliwe dzięki decyzjom i dobrej współpracy Wójta Gminy Radzanowo Sylwestra Ziemkiewicza, Skarbnik Gminy Radzanowo Marioli Lorenc, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie Roberta Majewskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie Magdaleny Kosielińskiej oraz dyrektora Zespołu Szkół w Radzanowie Bolesława Urbaniaka. Wymienione instytucje wspólnie zorganizowały i finansowały przebieg programu, dzięki czemu był on dostępny dla uczestników mieszkających na terenie całej gminy Radzanowo, niezależnie od tego, gdzie chodzą do szkoły.

Program FERIE BEZ NUDY 2016 przewidywał atrakcje sportowe, kulinarne i artystyczne. Przez 10 dni dzieci i młodzież gromadziła się w rogozińskiej szkole i w CKiS w Radzanowie, by brać udział w wyjazdach na lodowisko i ściankę wspinaczkową Orlen Areny, seansie bajkowym w Kinie za Rogiem, zajęciach laboratoryjnych i zwiedzaniu Politechniki Warszawskiej. Stacjonarnie realizowane były ponadto kreatywne warsztaty mydlarskie i gipsowe, pączkodyskoteka i pieczenie faworków w Tłusty Czwartek, własnoręczne zdobienie kartek walentynkowych oraz wizyta egzotycznego zwierzyńca z „Ranczowiska”. Dodatkowo uczestnicy zajęć w Rogozinie brali udział w szkolnym biwakowaniu, a uczestnicy z Radzanowa, przy okazji wyjazdu na lodowisko, odwiedzili również Komendę Miejską Policji w Płocku, gdzie poznali m.in. kilka ciekawostek laboratorium kryminalistyki. Warunkiem udziału w programie było złożenie stosownej deklaracji z podpisem rodziców oraz wniesienie opłaty w wysokości zaledwie 20,00 zł.

Z szerokiego wachlarza feryjnych atrakcji skorzystało łącznie ponad 1200 uczniów, w wieku 6-16 lat. Każdego dnia frekwencja na zajęciach oscylowała w granicach 110-120 osób, a zdecydowana większość uczestników skorzystała z pełnej, 10-dniowej oferty.

FERIE BEZ NUDY 2016 w gminie Radzanowo pokazały, jak wiele zależy od współpracy między ludźmi i instytucjami. Koordynatorami właściwego przebiegu programu były: Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Rogozinie Ewa Kukawska, Agnieszka Ziemkiewicz z Gminnego Centrum Informacji oraz Magdalena Kosielińska. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Rogozinie: Krystyna Tron, Katarzyna Kobrzyńska, Anna Śliwińska, Małgorzata Majewska, Eliza Marszałek, Magdalena Walawska, Maria Wieczorek, Agnieszka Tyńska, Małgorzata Konopacka, Małgorzata Racka, Kamila Marczak, Justyna Kuczmarska i Norbert Pałysa; pedagodzy Zespołu Szkół w Radzanowie: Izabela Pikała, Barbara Lejza, Ewelina Majewska i Stanisław Budnicki oraz Iwona Siekierska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ciółkówku. Zaangażowali się również pedagodzy spoza gminnych szkół, którzy chętnie działają na rzecz społeczności radzanowskiej: Izabela Przybysz i Tomasz Siekierski. Nieocenione było wsparcie rodziców: Moniki Raczyńskiej, Moniki Witkowskiej, Ewy Janiak, Elżbiety Zalewskiej, Piotra Majchrzaka, Krzysztofa Kosielińskiego; a ze SP w Rogozinie: Ewa Kukawska, Marta i Marcin Ostrowscy, Ewa Machowska, Monika Modlińska, Monika Zychowicz, Joanna i Wojciech Borychowscy, Katarzyna Wierzbicka, Joanna Marciniak, Agnieszka Jankowska, Małgorzata Gumulak, Paweł Tokarski, Monika Dylewska, Michał Górecki oraz Ewa Przygoda. Istotną cegiełkę do uatrakcyjnienia przebiegu ferii dołożyły również lokalne organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Anielski Kredens koordynowało kreatywność uczestników przy zdobieniu kartek walentynkowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo zapewniło niezbędne materiały papiernicze i współfinansowało koszty warsztatów gipsowych, a Otylia Majewska i Barbara Gawlińska z Koła Nr 10 ZERiI w Radzanowie poprowadziły warsztaty kulinarne z pieczeniem faworków. Techniczną obsługę seansów filmowych i poprowadzenie dyskoteki w Rogozinie zapewnił Radosław Karwowski.

Gminne Centrum Informacji zaprasza uczestników do swojej siedziby, by obejrzeć i skopiować zdjęcia z obszernej fotorelacji FERII BEZ NUDY 2016, o jaką zadbała Agnieszka Ziemkiewicz. Dysponujemy także zdjęciami autorstwa Anny Gruszczyńskiej, które wykonywała podczas wizyty zwierzyńca „Ranczowiska”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu FERII BEZ NUDY 2016 w gminie Radzanowo. Opinie uczestników i ich rodziców wskazują, że dzieci i młodzież bardzo chętnie korzysta z aktywnych form wypoczynku. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak w przyszłości kontynuować i rozwijać współpracę przy podobnych inicjatywach.

Skip to content