Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Szanowni Państwo! Drogie Dzieci!

Od 25 marca 2020 r. (środa) rozpoczynamy realizację nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według harmonogramu, który został przesłany Państwu w dzienniku elektronicznym Librus. W przypadku dzieci przedszkolnych harmonogram wysłały panie wychowawczynie wszystkich trzech grup.

Bez wątpienia jesteście Państwo pełni obaw, jak będzie wyglądała ta praca przez najbliższe tygodnie. To nadzwyczajna sytuacja, której musieliśmy podołać w zawrotnym tempie. W takich warunkach łatwo o błędy. Ale proszę nam wierzyć, jeśli się pojawią, nie będą one wynikały z niekompetencji, czy złej woli. Konsekwencje epidemii wymusiły w życiu społecznym i rodzinnym zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji i stylu życia ludzi. Musimy im podołać. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się tak wszystko zorganizować i pokonać ewentualne trudności oraz ograniczyć możliwości porażki.

Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie:

 1. Od środy, 25 marca 2020 r., będziecie Państwo otrzymywać informacje i materiały na konta rodziców w dzienniku elektronicznym (klasy 1-3) lub konta rodziców i uczniów (klasy 4-7). Będą to lekcje zawierające nowe treści programowe wraz z objaśnieniami nauczyciela. Nauczyciele będą również wykorzystywali do tego podane przez Państwa e-maile. Drogę (lub drogi) komunikacji ustalili z Państwem nauczyciele.
 2. Materiały będą wysyłane do godz. 9.00 w dniu wskazanym w harmonogramie. Nauczyciele mogą również przesyłać materiały wcześniej z dodatkową informacją, kiedy powinny być wykonane.
 3. Rozpoczynamy od rozwiązania opierającego się na wykorzystaniu głównie treści i zadań zamieszczonych w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, które uczniowie posiadają w domu.
 4. W niektórych klasach nauczyciele wdrażali już wcześniej elementy pracy zdalnej z wykorzystaniem epodręczników i multibooków, czy zewnętrznych platform edukacyjnych – w takich przypadkach będą te działania kontynuować.
 5. W najbliższych dniach chcemy skupić się na zmotywowaniu uczniów do pracy własnej i wypracowaniu najlepszych sposobów na przekazywanie materiałów do kształcenia na odległość.
 6. W przyszłym tygodniu postaramy się uruchomić dodatkową platformę edukacyjną. I zaproponować inne formy kształcenia na odległość.
 7. Nauczyciele będą również przesyłali linki do filmów, czy gier edukacyjnych jako materiały dodatkowe.
 8. Część kart pracy będzie przygotowywana w edytorze tekstu Microsoft Word. Kartę będzie można wydrukować, wypełnić, po czym zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać nauczycielowi do oceny. Natomiast w przypadku braku dostępu do drukarki będzie możliwe wypełnienie karty na komputerze i odesłanie nauczycielowi jako załącznik.
 9. Jeżeli nie posiadają Państwo programu Microsoft Word można skorzystać z darmowego pakietu Open Office, LibreOffice lub bezpłatnego rozwiązania Google Dokumenty, które jest dostępne dla każdego posiadacza konta Google bez konieczności instalacji programu.
 10. Nauczyciele, w każdej wysłanej wiadomości z zadaną pracą, określą które zadania będą oceniane i które należy odesłać jako załączniki (w formie zdjęcia, czy pliku). Nie ma konieczności wysyłania przez rodziców zdjęć/skanów wszystkich wykonywanych prac dzieci.
 11. Wszystkie karty pracy, wypracowania, prace pisemne, prace plastyczne, techniczne, itp. muszą być przez uczniów gromadzone i obowiązkowo będą musiały zostać dostarczone nauczycielowi po zakończeniu okresu kwarantanny i po powrocie dzieci do przedszkola/szkoły.
 12. W indywidualnych przypadkach, gdy korzystanie z internetu przez ucznia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, jak również w sytuacji braku drukarki/skanera, wydrukowane materiały do pracy własnej dziecka/ucznia będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody na osobisty odbiór materiałów, proszę poinformować sekretariat szkoły o konieczności wysłania tych materiałów pocztą. Nauczyciele zostali zobowiązani do uzgodnienia z tymi rodzicami fizycznej formy zwrotu zadań domowych.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN określam terminy i formę konsultacji rodziców z nauczycielami: kontakt jest możliwy za pomocą dziennika elektronicznego lub –e-maila w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 i czwartki w godz. 12.00 – 14.00. W tych dniach i w tych godzinach zastaniecie wszystkich nauczycieli przy komputerach i uzyskacie odpowiedzi od razu. W pozostałe dni konsultacje według indywidualnych ustaleń z nauczycielem, czyli jak dotychczas.

 

Niezależnie od tego, jak zorganizujemy zdalne nauczanie, zdaję sobie sprawę, że będzie ono dla wielu rodzin dużym wyzwaniem i źródłem frustracji wobec nas, nauczycieli. Jestem jednak przekonany, że wspólnie znajdziemy sposoby, aby temu zapobiec lub zminimalizować nieporozumienia.

Dziś każde dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Tylko z pomocą nas, dorosłych, może podołać ogromnemu wyzwaniu, jakie stawia przed nim kształcenie na odległość.

Łącząc wyrazy szacunku,

Robert Majewski

dyr. ZSP w Rogozinie

 

Skip to content