Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Orlik

ORLIK w Rogozinie udostępniamy bezpłatnie – w oparciu o regulamin dostępny na dole strony – wszystkim chętnym: dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Boisko w Rogozinie powstało w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Program ten zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Głównym celem programu było przede wszystkim udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, jak również popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Uwaga! Wszystkie potrzebne dokumenty do wynajmu i korzystania z Orlika w Rogozinie znajdują się na dole tej strony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Radzanowo do korzystania z boisk:

Podajemy Państwu harmonogram pracy w marcu 2019 r. W marcu obiekt nie będzie czynny w niedziele i w środy. Od kwietnia harmonogram ulegnie zmianie. Orlik będzie czynny przez cały tydzień.

Zachęcamy do rezerwowania obiektu. Rezerwacją objęte jest tylko boisko zielone – do piłki nożnej – w godzinach podanych w harmonogramie. Rezerwacji, w oparciu o regulamin, dokonywać należy poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, złożenie dokumentów i podpisanie umowy.

Telefon: 24 263 77 77

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Radzanowo do korzystania z boisk ORLIK w Rogozinie.

Harmonogram pracy Orlika:

Codziennie, od 1 września do 30 czerwca, w godz. 08:00 – 16:00  – obiekt do dyspozycji Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rogozinie.

Kwiecień 2022 r.

Poniedziałek-piątek: 17.00-21.00

Sobota: 15.00-19.00

Niedziela: nieczynny

Od 01 maja do 30 czerwca 2022 r.

Poniedziałek-piątek: 17.00-21.00

Sobota: 15.00-19.00

Niedziela: 15.00-19.00

Regulamin korzystania z Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Rogozinie

Umowa użyczenia Orlika w Rogozinie i oświadczenia

Regulamin korzystania z boisk sportowych w Gminie Radzanowo

Skip to content