Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Pedagog szkolny

Maria Wieczorek

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW:

 • Poniedziałek od 8:00 do 10;00,
 • Wtorek od 12.15 do 12.40

GODZINY PRACY SZKOLNEJ

 • Poniedziałek 8.00 – 13.30,
 • wtorek 12.15 – 16.30,
 • piątek – praca w Komisji Gminnego Zepołu Interdyscyplinarnego

Zadania Pedagoga

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,Praca w KOMISJI GMINNEGO ZESPOŁ€ INTERDYSCYPLINARNEGO

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania jak:

  • Współpraca z wychowawcami,
  • Udzielanie uczniom porad i konsultacji,
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych (porady, szkolenia, warsztaty),
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
  • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
  • Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
  • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
  • Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia,
  • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej.
Skip to content