Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Praca w przedszkolu w Rogozinie

Praca w przedszkolu w Rogozinie

W związku z budową przedszkola w Rogozinie poszukujemy do pracy następujących pracowników:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • woźna oddziałowa
 • pomoc kuchenna

Zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, wymagania na dane stanowisko pracy kandydaci znajdą na BIP-ie gminy Radzanowo (tutaj) lub pod tym linkiem:

Ogłoszenie o rekrutacji na wybrane stanowiska pracy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie

Do składanej dokumentacji kandydat musi złożyć podpisaną klauzulę informacyjną (RODO). Dokument znajduje również na gminnym BIP-ie lub pod tym linkiem:

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Rogozinie

Zasady rekrutacji:

 • wymienioną poniżej dokumentację kandydat dostarcza do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie od 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2023 r. (środa), do godz. 15:00, osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@sp-rogozino.pl;
 • UWAGA! dotychczas składane przez kandydatów CV nie będą brane pod uwagę;
 • I etap rekrutacji stanowić będzie stwierdzenie kompletności i poprawności merytorycznej
  przedstawionej przez kandydata dokumentacji;
 • II etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy pozytywnie przeszli przez I etap. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzić będzie komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;
 • o terminie II etapu kandydaci będą poinformowani telefonicznie i poprzez wysłanie wiadomości e-mail (skanów dokumentów);
 • o propozycji pracy wybrany kandydat zostanie poinformowany najpóźniej trzy dni po rozmowie kwalifikacyjnej;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w przypadku stanowisk pracownika publicznego (nauczyciel wychowania przedszkolnego) zostaną ogłoszone na BIP-ie gminy Radzanowo;
 • po przeprowadzeniu rekrutacji, złożone przez kandydatów dokumenty mogą zostać odebrane w terminie do 16 wrześnie 2024 r. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Skip to content