Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ratujmy pszczoły. Ogród miododajny w naszej szkole

Ratujmy pszczoły. Ogród miododajny w naszej szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie i Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej – etap I”

Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu zwiększenie liczebności populacji dzikich trzmieli i dzikich pszczół poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych. W ramach zadania chcemy utworzyć strefę nektarodajną.
Strefa składać się będzie z:
• 1 hotelu  dla owadów zapylających,
• 4 drzew nektarodajnych np. lipy;

• 100 krzewów np. rokitnik zwyczajny – 20 szt., wierzba purpurowa – 20 szt., tawuła japońska– 20 szt., lilak pospolity– 20 szt., irga błyszcząca – 20 szt.

Przewidywany efekt ekologiczny obejmuje zwiększenie liczebności populacji dzikich pszczół i trzmieli poprzez stworzenie bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków chronionych gatunków owadów, a także analizę wynikłych zagrożeń dla ich populacji na teranie Ziemi Płockiej.

Poprzez realizację zadania nastąpi:
• Zwiększenie populacji zagrożonych wyginięciem gatunków błonkówek w rejonie Mazowsza Zachodniego;
• Nasadzenia drzew miododajnych i krzewów nektarodajnych tworząc mikroklimat sprzyjający owadom i bazę pożytkową dla dzikich pszczół i trzmieli;
• Stworzenie potencjalnych miejsc lęgowych dla trzmieli oraz dzikich pszczół – hoteli tzw. azylów dla błonkówek;
• Akcja edukacyjna – efektem której będzie podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży uczącej się w palcówkach oświatowych oraz dorosłych – niezbędnej do sprawnej ochrony przedmiotowych błonkówek;

• Poznanie i eliminacja zagrożeń dla populacji tych gatunków.

W projekcie weźmie udział 10 placówek:

1. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.
2. Zespół Szkół w Radzanowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
4. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie.
5. Zespół Szkół w Drobinie.
6. Szkoła Podstawowa w Podgórzu.
7. Szkoła Podstawowa w Zagrobie.
8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie
9. Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu.

10. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie.

Skip to content