Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

W wiadomościach na dzienniku Librus wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymali „Regulamin korzystania z autobusu szkolnego” (załącznik do wiadomości). Naturalnie dokument obowiązuje tylko dzieci i rodziców korzystających z dowożenia.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem. Dzieci jeżdżące szkołobusem otrzymają oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem w szkole i tu je podpiszą. Oświadczenia dla rodziców przekażemy przez dzieci. Inną drogą jest wydrukowanie oświadczenia z pliku (załącznik do wiadomości).

Regulamin można też pobrać ze strony szkoły sp-rogozino.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Podpisane przez rodziców oświadczenie należy przekazać do  szkoły: bezpośrednio w sekretariacie, przekazać przez dziecko lub oddać pani opiekunce autobusu.

Brak podpisanego oświadczenia (przez dziecko i rodzica/opiekuna) rozumiany będzie jako brak akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z niemożnością korzystania przez dziecko z dowożenia autobusem szkolnym.

Skip to content