Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rodzinny konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Rodzinny konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i ich rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym „NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”, którego celem jest:

• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja rodziny

Regulamin konkursu:

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne oraz szkolne wraz z ich rodzicami.
2. Forma i technika wykonania: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenne, tradycyjne palmy wielkanocne, polecana technika wykonania: materiały naturalne np: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki itp. oraz tradycyjne formy zdobnicze np. bibuła, wstążki itp.
3. Każda praca powinna posiadać karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą (uczeń), grupą (przedszkolak).
4. Prace należy przynosić do wychowawców grup (przedszkole) lub na świetlicę szkolną (szkoła)
5. Prace należy składać w nieprzekraczalnym! terminie do poniedziałku – 3 kwietnia 2017r.

Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie!

6. Kryteria oceniania:

– oryginalność i pomysłowość
– walory estetyczne
– symbolika ludowa

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

8. Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników konkursu oraz specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 07.04.2017r.

 

 

Skip to content